Förra året vid den här tiden hade 21 personer omkommit i sitt arbete. Året dessförinnan var siffran nio. I år är siffran mycket lägre. Än så länge har fem personer mist sitt liv på jobbet.

Den 13 januari avled en träindustriarbetare i Västra Götaland i en olycka med en spikpistol. 

Den 18 januari omkom en lastbilschaufför i Katrineholm efter ett fall från sin lastbil. 

Den 28 februari miste en svetsare i Stockholm sitt liv efter att ha blivit påkörd av ett pendeltåg. 

Den 13 mars avled en man i Örnsköldsvik efter att ha klämts av ett föremål som lyfts av en lastbil. 

Den 3 april avled en man efter att ha fallit 20 meter från en byggnadsställning på Östermalm i Stockholm.

På Arbetsmiljöverket har man också noterat att färre dött i arbetsplatsolyckor hittills i år.

Men enligt myndigheten är det för tidigt för att kunna säga något om den utvecklingen.

– Vi kan inte dra några slutsatser om trender och tendenser för utvecklingen när det gäller de relativt få dödsolyckor som sker, eftersom underlaget är så litet och tidsperioden för kort, säger Gustav Sand Kanstrup, projektledare för nollvision mot dödsolyckor i arbetet på Arbetsmiljöverket. 

I de här tiderna, när coronaviruset sprids, väcks kanske frågan hur siffrorna kan komma att påverkas av att många anställda jobbar i miljöer där smittorisk finns.

Men Gustav Sand Kanstrup betonar att dödsfall till följd av en sjukdom inte ingår i Arbetsmiljöverkets statistik över dödsolyckor. Och i dagsläget är det oklart hur sådana dödsfall ska anmälas om de inträffar. 

– Hur eventuella dödsfall hos arbetstagare på grund av covid-19 ska anmälas som arbetsskada/arbetssjukdom vet vi inte i dagsläget, säger han och hänvisar till Försäkringskassan. 

Han tillägger dock: 

– Oavsett dödsfall på grund av arbetsplatsolycka eller på grund av arbetssjukdom så kan det inte vara något annat än en nollvision som ska gälla för alla arbetsplatser. Ingen ska behöva dö till följd av sitt arbete.

Lista: Dödsolyckor 2020