Coronakrisen blåser som en storm genom vårt samhälle. Vi behöver alla hjälpas åt med att begränsa smittspridningen och ställa upp för varandra.

Många volontärarbetar i sjukvården, ringer mormor och morfar och frågar om de behöver hjälp att handla. Köper lunch från den lokala restaurangen för att stötta det lokala näringslivet.  

Att som samhälle vidta åtgärder som begränsar smittspridningen och skydda riskgrupperna är helt nödvändigt, men det gör också små företag särskilt utsatta.

Varje dag har vi nåtts av nya vittnesmål från företagare som beskriver hur deras livsverk går i spillror och att de inte vet hur de ska klara morgondagen.  

Nu har finansmarknadsminister Per Bolund (MP) och de progressiva Januaripartierna presenterat ett stödpaket som riktar sig just till småföretagare.

För att stå starka i en orolig omvärld är det avgörande att den inhemska produktionen av både livsmedel och förnybar energi ökar

Karolina Skog och Amanda Palmstierna

Förhoppningen är att det ska underlätta för många att komma igenom den värsta tiden och att så många som möjligt ska få behålla sitt arbete och sin försörjning. 

Arbetsgivaravgiften sänks från och med mars och fram till sista juni så att alla företag får en sänkning för upp till 30 anställda.

För att ge en motsvarande lättnad till egenföretagare föreslås också en nedsättning av egenavgifterna. Korttidspermitteringen utvidgas så att den också omfattar familjeföretag och regeringen tar fram en statlig lånegaranti riktad just till små- och medelstora företag.

Möjligheten att nyttja tidigare års vinster för lägre skatt framåt ökas. Dessa satsningar kompletterar tidigare åtgärder från regeringen och Riksbanken. Runt om i hela landet gör även många kommuner stora insatser för att stötta det lokala näringslivet. 

Nu är den högsta prioriteringen att bekämpa coronapandemin och dess omedelbara effekter på liv, hälsa och ekonomin. Parallellt med det behöver vi börja förbereda oss för att kunna komma tillbaka till ett motståndskraftigt samhälle där alla funktioner återigen är på plats. 

Det krispaket som vi presenterat kommer rädda många småföretag genom den tuffa situation de befinner sig i nu.

Småföretagen är ryggraden i den svenska ekonomin och genom aktiva åtgärder ges fler chansen att kunna fortsätta sin verksamhet.

Nu behöver all kraft läggas på detta, men längre fram kommer det finnas behov av gröna stimulanser och investeringar som gör att samhället står rustat för att möta framtida kriser. Socialt och ekologiskt hållbara samhällen är starka och motståndskraftiga samhällen.

Det krispaket som vi presenterat kommer rädda många småföretag genom den tuffa situation de befinner sig i nu. Småföretagen är ryggraden i den svenska ekonomin och genom aktiva åtgärder ges fler chansen att kunna fortsätta sin verksamhet

Karolina Skog och Amanda Palmstierna

Även i framtiden ska Sverige vara ett starkt småföretagarland. Vår besöksnäring och tjänstesektor är alla viktiga byggstenar i ekonomin och sociala företag gör viktiga insatser.

För att stå starka i en orolig omvärld är det avgörande att den inhemska produktionen av både livsmedel och förnybar energi ökar.

Sverige behöver också i framtiden start-ups, små innovativa företag som siktar på att lösa samhällsutmaningar och växa snabbt.  

För att den utvecklingen ska vara möjlig behöver företagare ges rätt förutsättningar för att kunna ta fram lösningar för framtiden.

Sverige är ett land som har ställt om flera gånger genom historien, och nu ger vi fler chansen att klara av de utmaningar som ligger framför oss.