Arbetet har tidigare berättat om dödsolyckan vid en nätstation i Kurravaara, strax utanför Kiruna.

Den anställde skulle riva en transformator när han fick elektrisk ström genom kroppen och avled på platsen.

En kollega till mannen larmade ambulans som snabbt var på plats och påbörjade räddning.

Men teknikerns liv gick inte att rädda.

Enligt strafföreläggandet var den anställde utsedd till säkerhetsledare för arbetet, trots att han saknade erfarenhet för just det arbete han skulle utföra.

Varken han eller hans kollegor hade heller tillräcklig utbildning kring riskerna med arbetsuppgiften.

Eftersom det är företagets skyldighet att se till att så är fallet har Vattenfall, enligt strafföreläggandet, agerat oaktsamt och ska därför betala 2 000 000 kronor i böter.

Företaget kommer inte att överklaga boten, enligt TT som också berättat om fallet.

”Det var en tragisk olycka och jag beklagar verkligen det inträffade. Vi har ingen anledning att ifrågasätta polisutredningen och åklagarens gärningsbeskrivning utan medger åklagarens begäran om företagsbot på två miljoner kronor”, säger Dag Svensson, vd för Vattenfall Services, i ett pressmeddelande.

Bara någon månad före olyckan dog en annan anställd på Vattenfall under röjningen efter stormen Knut.

Även där ska Vattenfall betala 2 000 000 kronor i böter. Något Arbetet berättade om i slutet av januari.