Minns ni Apotekstjänst? KD-politikern Cecilia Versteeghs videoföretag som slog sig på distribution av svensk sjukvårdsutrustning och som förra året fick flera regioners sjukvård att ställa in operationer, gå upp i stabsläge, utlysa nödlarm, kalla in kristeam och skicka hem patienter för att Apotekstjänsts leveranser av sterila varor var för gamla, öppnade och smutsiga eller – i de flesta fall – inte levererades alls.

Och skulle vi nu ha känt oss trygga om videoföretaget Apotekstjänst också skulle få ta hand om bekämpningen av coronavirusets härjningar?

Nu kan man förvisso klassa Apotekstjänst som ett sällsynt uselt skurkbolag, som dessutom i efterskott krävde betalt för de defekta varor de levererade – eller inte alls levererade.

Men det haveri som bolaget orsakade är likväl ett typexempel på hur privatiseringarna inom svensk sjukvård är på väg att bli ett direkt hot mot sjuka människors överlevnadsmöjligheter.

Privatiseringarnas förstörelse av svensk sjukvård ställs på sin spets nu när en coronaepidemi med all säkerhet kommer att sprida sig över landet.

Kanske har vi inte nått brytpunkten än när den, i uttryckets rätta bemärkelse, livsfarliga cynismen i att privata välfärdsföretags vinstbegär ska gå före likvärdig vård får oss att passera point of no return.

Men vi måste se att det ligger i farans riktning.

Lyssna på de experter som uttalar sig om USA:s försvinnande få fall av coronavirus. Siffrorna är ett skämt är den allmänna bedömningen.

De flesta experter, alltså riktiga experter, inte president Trump, gör bedömningen att corona, eller den sjukdom som viruset orsakar, Covid19, redan är vida spridd i USA men att avsaknaden av heltäckande sjukförsäkringssystem och landets ekonomiska struktur döljer spridningen, tills den blir synlig när dödstalen stiger och äldre och riskgrupper hamnar svårt sjuka på intensivvårdsavdelningar – om de har råd.

Att ta prover kostar pengar. Att vara hemma från jobbet kostar pengar eftersom USA har en mycket hög andel provisionsanställda. Många har ingen a-kassa. Stora delar av befolkningen har varken sjuklön eller sjukförsäkring.

Och detta måste sägas:

I Sverige leder de alltfler privatiseringarna och de allt hårdare kraven i sjukförsäkringssystemet oss i samma riktning.

Och ska vi inte gå samma väg som USA måste vi handla nu. Det är nu vi bestämmer om vi ska kunna klara nästa pandemi.

Ska vi förlita oss på företag som Apotekstjänst och ska vi låta folk gå till jobbet fast de är sjuka för att de inte har råd att stanna hemma går vi USA:s väg där döden blir det reella alternativet för dem som inte har råd.

Det är ingen skräckvision. Det är en realitet.

Vi måste nu slå in på vägen tillbaka, vi kan börja med att återföra privatiserad sjukvård i offentlig regi, gärna återförstatliga apoteken och återuppbygga ett rimligt sjukförsäkringssystem.

S-MP-regeringen borde också nu direkt följa Folkhälsomyndighetens råd om att avskaffa karensdagen som en akutåtgärd för att hindra ytterligare coronaspridning. 

Men visst nej, Centern och Liberalerna har ju numera regeringen i sitt ledband när det gäller varje riksdagsbeslut, två mittenpartier som gång på gång avvisat varje uns av kritik mot privatiseringar och offentliga neddragningar.

Ännu längre i det totala förnekandet av problemens kärna gick Moderaterna på tisdagen när struntade i alla ord från experter i epidemiologi och i stället presenterade sitt eget krisprogram för att bekämpa coronaspridningen.

Moderaternas förslag, frejdigt presenterade av partiets ekonomiska talesperson Elisabeth Svantesson, omfattar, håll i er nu, sänkt flygskatt så folk kan flyga mer, höjt rotbidrag så att rika hushåll kan använda fler arbetare billigare och sänkta skatter för 10 miljarder kronor.

För att förhindra coronaspridning!

Man tar sig för pannan.

Det går inte ens att kommentera.