Med en sjukfrånvaro på 4,2 procent har Simrishamn landets minst sjukskrivna kommunanställda.

Medelvärdet för kommunerna är en sjukfrånvaro på 6,7 procent av den sammanlagda arbetstiden. Högst ligger Orust med 9,1 procent.

Att Simrishamn ligger bäst till för tredje året i rad beror på kommunens långsiktiga arbete, enligt HR-chefen Helena Strandberg.

– Vi har legat bra till i många år och det finns ingen enskild faktor som vi kan peka på. Mycket av det vi gör tror jag att de flesta kommuner skulle skriva under på. Vad det handlar om är långsiktighet, att hålla i och hålla ut, säger hon.

Men finns det något konkret som du vill lyfta fram?
– Ledarskapet är viktigt, forskning visar att det är a och o. Vi arbetar med tillitsbaserat ledarskap, med chefer som litar till professionen, säger Helena Strandberg.

Örjan Lutz, handläggare på SKR, hävdar dock att det är så pass stora skillnader mellan olika kommuner och regioner att dessa inte bara kan förklaras med vilket arbetsmiljöarbete som bedrivs.

– Norrbotten är den region med lägst sjukfrånvaro, både bland anställda och befolkningen i stort. För några år sedan låg de, och flera andra norrlandsregioner som också har minskat sin sjukfrånvaro, relativt högt.

– Jag har svårt att se att den minskning som skett generellt bara beror på förändringar i arbetsmiljöarbetet. Det är också annat som styr, som tillämpningen av sjukförsäkringen, säger han.

Så sjukstatistiken varierar utifrån hur Försäkringskassan gör sina bedömningar?
– Ja, arbetsgivarna gör ofta vad de kan för att få ned sjuktalen, men de kan inte göra allt. De betydande minskningarna i vissa kommuner och regioner är större än vad arbetsmiljöarbetet kan påverka. Det handlar också om att Försäkringskassans och hälso- och sjukvårdens bedömningar varierar och förändras.

Vilken nivå på sjukskrivningarna vill ni se?
– Vi vill ha en låg och stabil nivå och är glada att sjukskrivningstalen sjunker. Exakt nivå får vara osagt, men den ska vara stabil, eftersom vi inte ser någon anledning att den ska fluktuera så mycket över tid som den har gjort, säger Örjan Lutz.

Cecilia Udin är samordnare för sjukförsäkringen på Försäkringskassan. Hon hävdar att avvikelserna mellan olika kommuner och regioner snarare beror på demografiska skillnader.

– Vi har stärkt vår handläggning med nya nationella riktlinjer och jobbar ständigt för att se till att det är likvärdiga bedömningar. Sen kan det ju finnas demografiska skillnader, som hur samhället är uppbyggt, om man har tung industri och vad det i övrigt finns för arbetsutbud, säger hon.

Kommunal sjukfrånvaro (i procent) 2019

Procentsatsen står för kommunens totala sjukfrånvarotid i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid. Några kommuner har ännu inte skickat in sina siffror. Sök på din kommun i sökfältet överst.