2018 motsvarade sjukfrånvaron i Simrishamn 4 procent av arbetstiden. För andra året i rad blev Simrishamn därmed den kommun i Sverige som har friskast anställda.

– Det finns inte en enskild faktor, ingen jättesatsning som kan förklara det här. Det är långsiktighet ­och ”många bäckar små”, säger Helena Strandberg, personalchef i Simrishamns kommun.

Men Helena Strandberg är övertygad om att cheferna spelar en nyckelroll. Simrishamn är noga med att cheferna ska få återkommande utbildning.

Alla chefer utbildas till exempel i arbetsrätt och arbetsmiljö. Årets utbildningar har också handlat om konflikthantering och svåra samtal.

– Gott ledarskap betyder mer för hur de anställda mår än yttre, mer lättåtkomliga faktorer, anser Helena Strandberg.

Nära samverkan med facken och Försäkringskassan är en annan viktig faktor.

– Vi jobbar mycket med rätten till heltid, säger Helena Strandberg. Alla har en heltidsanställning i botten, det ger trygghet. En gång om året får man sedan välja hur mycket man faktiskt vill jobba.

För de anställda inom vård, omsorg och LSS – grupper där sjukfrånvaron brukar vara hög – har kommunen och Kommunal tecknat ett lokalt avtal om en arbetstidsmodell som bygger på årsarbetstid.

Den anställda ska arbeta ett visst antal timmar per år, men har viss frihet att styra sin arbetstid.

– Frihet att påverka sitt arbete och sin arbetstid är gynnsam för ett hållbart arbetsliv, säger Helena Strandberg.

För de anställda vid socialtjänsten fanns förra året en hälsocoach, som gav stöd i fråga om kost och motion.

– I det sammanhanget diskuterade vi också den enskildes eget ansvar för sin hälsa, säger Helena Strandberg.

Simrishamn har haft låg sjukfrånvaro länge, men 4,0 procent är något av en toppnotering. Avståndet till Strängnäs med 9,7 procents sjukfrånvaro är stort.

– Sjukfrånvaro på 4 procent är lågt för att vara en kommun, säger Helena Strandberg. Vi får vara glada om vi kan hålla oss kvar på den nivån.

Kommunal sjukfrånvaro (i procent) 2018

OBS! 10 kommuner hade vid publiceringstillfället inte kommit in med sina uppgifter, men ingen av de återstående väntas ta förstaplatsen från Simrishamn.

För att se det här innehållet måste du godkänna cookies från våra tjänsteleverantörer.