Arbetsmiljölagen ger arbetsgivaren ett ansvar för att hjälpa sjuka anställda tillbaka till jobbet. Arbetsmiljön och arbetsuppgifterna kan behöva anpassas.

För att förtydliga arbetsgivarnas ansvar finns sedan länge föreskrifter från Arbetsmiljöverket.

Men genom åren har fler föreskrifter lagts till de gamla. I ett försök att underlätta för arbetsgivarna har Arbetsmiljöverket därför tagit fram ett förslag till nya, förenklade föreskrifter.

– Men i stället för att förenkla skapar de föreslagna föreskrifterna förvirring och tolkningsproblem, säger LO:s andre vice ordförande Berit Müllerström.

Efter kritik från såväl LO som övriga fackliga organisationer har Arbetsmiljöverket kompletterat de föreslagna föreskrifterna med en vägledning. Men inte heller den skapar klarhet, enligt LO.

En grundläggande kritik från LO är att Arbetsmiljöverket glömmer bort att arbetsgivaren ska samverka med skyddsombudet eller skyddskommittén på arbetsplatsen.

Vägledningen nämner till exempel inte att en arbetstagare som vill att arbetet ska anpassas har rätt att få stöd av skyddsombudet eller facket.

På så sätt blir vägledningen inte neutral, enligt LO. Arbetsgivarens perspektiv är utgångspunkten – trots att lagstiftningen är tänkt att värna arbetstagarens hälsa.

– Är du sjuk, så är din ställning redan svag. Att Arbetsmiljöverkets föreskrifter då står på arbetsgivarens sida är anmärkningsvärt, säger Berit Müllerström.

– Arbetsmiljöverket borde göra om från början, och göra rätt. Här delar TCO och Saco vår inställning.