Transportstyrelsen har polisanmält Framtidsgymnasiet i Kristianstad för osant intygande.

Skolan har felaktigt rapporterat att elever har slutfört grundutbildning till yrkesförarkompetens trots att de inte har det. Totalt har 29 fall av felaktiga rapporteringar upptäckts.

Magnus Janzén som är inspektör på Transportstyrelsen säger att myndigheten ser allvarligt på bristerna och att skolan systematiskt rapporterat att elever slutfört grundutbildningen för yrkesförarkompetens när de inte har det. 

– De har inte slutfört grundutbildningen som lagen kräver, men kan ändå genomföra proven hos Trafikverket för att få yrkesförarbevis, säger han.

Några elever som rapporterats som färdiga med kursen har inte ens varit behöriga och antagna till program som erbjuder utbildningen. 

Och Framtidsgymnasiet i Kristianstad är långt i från ensamt om bristerna.

Transportstyrelsen har under de senaste tre åren inspekterat femton skolor som ger grundkursen till yrkesförarkompetens och som inte har egna förarprov.

Ingen lever upp till lagens krav.

– Det handlar om stora brister bland skolorna som inte har egen förarprövning. Vi har konstaterat brister hos samtliga och det rör sig om brister av olika slag, säger Magnus Janzén. 

Transportstyrelsen har ett regeringsuppdrag att stävja och förhindra fusk på området. Just nu utarbetas nya rutiner, och polisanmälan är en del i det arbetet.

Magnus Janzén tror att fler skolor kan polisanmälas framöver.

– Vi kommer att ta krafttag mot det och i riktigt allvarliga fallen kommer vi absolut att polisanmäla, säger han. 

Han betonar att det även finns ett stort antal gymnasieskolor och kommunala vuxenutbildningar som har egna förarprövare, vilket innebär att utbildningen kan ge yrkesbevis och körkort utan att eleverna gör proven hos Trafikverket.

Dessa skolor klarar inspektionerna bra.

– På skolor med egna förarprövare har vi sett en otroligt positiv utveckling de senaste åren, till skillnad från skolorna som saknar egna förarprövare, säger Magnus Janzén. 

Framtidsgymnasiets skolchef Fredrik Eriksson, medger att skolan gjort fel, men säger att det handlar om elever som har gått utbildningen men inte fått betyg innan den rapporterats som slutförd. 

– Det har inte funnits något uppsåt att fuska eller att på något sätt mörka något. Det är av ren okunskap om vilka regler som gäller för den här elevgruppen som detta skett,  säger han till Kristianstadsbladet.

Magnus Janzén ser ändå bristerna som allvarliga.  

– Skolan måste säkerställa elevernas kunskaper och färdigheter innan rapporteringen sker och det har man inte gjort. Det är att kringgå körkortslagen och det kan riskera trafiksäkerheten.