Arbetslaget i byggropen har en lön, men deras nyckelspelare i maskinhytten kan ha lägre inkomst som inte påverkas av lagets ackordsförtjänst.

Detta eftersom maskinföraren tas in via en underentreprenör och har lönen därifrån.

Den situationen har retat Byggnads länge och lyfts än en gång i årets avtalsförhandlingar. 

I de krav som i veckan lämnades över till arbetsgivarna i Byggföretagen står att kran- och maskinförare som kör åt arbetslag ska ha minst samma lön som laget.

I fråga om arbetstider drar Byggnads och Byggföretagens krav tydligt åt varsitt håll.

Facket vill begränsa möjligheten att förlägga ordinarie arbetstid utanför vardagar och dagtid. 

Byggföretagen skriver å sin sida om behovet av att verksamhetsanpassa arbetstidsregler.

De vill bland annat ha vidgade ramar för hur tidigt på morgonen och sent på kvällen de är fria att lägga ut arbetstider. 

I förra avtalsrörelsen infördes en regel om att den som har sex års erfarenhet ska ha yrkesarbetarlön, även om yrkesbevis saknas.

Detta var tänkt som ett sätt att undvika att erfarna utländska byggnadsarbetare utan svenska yrkesbevis tjänar för lite.

Men Byggnads kräver nu att regeln förtydligas.

– Vi är inte överens om tolkningen av vilka som berörs, säger Byggnads avtalssekreterare Torbjörn Hagelin.

Ett annat fackligt krav är ett förtydligande av att sociala avgifter ska betalas utöver lönen. Även detta handlar om att skapa rättvis konkurrens och rättvisa villkor mellan svenska och utländska företag. 

I bland annat Polen betalar anställda själva in en del av de sociala avgifter som arbetsgivare betalar i Sverige.

Därmed kan en avtalsenlig lön för den som jobbar tillfälligt i Sverige för ett polskt företag innebära att arbetsgivaren slipper betala sådana sociala avgifter som tillkommer för svenska arbetsgivare, medan den anställde måste ta av sin lön till detta.

Kravet gäller även ersättningar så som traktamente, det förekommer att utländska företag räknar in sådana i lönesumman. 

– Det är jättesvårt för oss att komma åt, säger Torbjörn Hagelin.

En tidigare stridsfråga mellan parterna rör lönesystem. Arbetsgivarna har haft önskemål om att ersätta prestationslöner med tidlön.

Den frågan är sedan tidigare placerad i en särskild arbetsgrupp, Byggföretagen skriver nu att man vill slutföra gruppens resultat och föra in det i avtalet. 

Rörande lönenivå sällar sig Byggnads till LO-samordningens krav på tre procent men minst 783 kronor.

Det nuvarande byggavtalet löper ut sista april.