– Hurra, hurra, bra gjort! Ibland får man jubla också…Hela dagen i dag är som ljuv musik i en fackpamps öron, säger Karl-Petter Thorwaldsson i telefon efter Ann-Lindes utrikespolitiska deklaration. 

LO:s ordförande har främst två anledningar att vara glad. 

Det ena beror på Kambodja. Det andra på utrikesminister Ann Lindes (S) utrikespolitiskadeklaration i riksdagen. 

Under morgonens deklaration uppgav regeringen att fackliga rättigheter ska tas upp i alla UD:s landrapporter om mänskliga rättigheter.

I Arbetet Globals intervju betonar hon också vikten av att stärka fackliga organisationer som ett led i den svenska ambitionen att satsa mer på att stärka demokratin runt om i världen. 

– Jag kan inte påminna mig om att jag sett den typen av utrikesdeklaration förut, säger Karl-Petter Thorwaldsson. 

Efter att Margot Wallström lämnat sin post så har frågan varit vilken vikt regeringen skulle lägga på satsningen av demokratibiståndet.

Regeringens besked är att Sverige nu ska intensifiera de satsningar som tidigare inletts (Drive For Democracy).

Ann Linde meddelade också att stödet ”för det öppna samhället, särskilt för fria och oberoende medier” ska öka. 

LO:s ordförande är också nöjd med vad som hände innan den utrikespolitiska deklarationen. 

– Jag började lyssna på Ekot i morse och är nöjd med att EU överväger att stoppa frihandelsavtalet med Kambodja av samma skäl som vi såg i utrikesministerns deklaration. Det är ljuv musik att nu kunna använda samtliga toner på pianot för att komma åt de här jävla skurkstaterna, säger han. 

Kambodja är en stor klädexportör där svenska och europeiska modekedjor låter tillverka sina kläder. Kring 800 000 jobbar inom textilindustrin där. 

Landet har i dag en uppgörelse med EU (Everything but arms) som innebär att de kan sälja varor tullfritt till EU-länder.

Men för att göra det måste de respektera mänskliga rättigheter. Löntagarorganisationer och andra civila organisationer har länge försökt uppmärksamma att utvecklingen i Kambodja gått åt fel håll.

Kambodja är dessutom med i Global deal som är den svenska statsministern Stefan Löfvens initiativ att stärka dialogen mellan stater, arbetsgivare och fackföreningar.

Trots det har den kambodjanska premiärministern Hun Sen gått hårt åt oppositionen. Den fria pressen har tystats och fackliga ledare förföljs.

Landet har dessutom krävt att alla fackförbund åter igen måste ansöka om tillstånd för att bedriva sin verksamhet, vilket strider mot FN-organet ILO:s konvention om föreningsfrihet. 

TCO:s ordförande Therese Svanström är också positiv till regeringens deklaration.

– Det är jättepositivt att de fackliga rättigheterna tas upp. Det sker förändringar på den arenan. 

Hon syftar på de mätningar som världsfacket Ituc gör och som visar att fackliga organisationer runt om i världen får det allt tuffare. 

– Det är bekymmersamt, säger Therese Svanström som förra veckan träffade riksdagens talman som ville veta mer om hur fackliga rättigheter förändras runt om i världen. 

– Även han lyfter de frågorna, fortsätter hon.

Arbetet Global har varit i kontakt med Svenskt Näringsliv men de vill inte kommentera regeringens utrikesdeklaration.