Redan 2017 slog Försäkringskassan larm om att tröskeln för att beviljas sjukersättning är för hög för äldre sjukskrivna med små möjligheter att få ett nytt jobb. Sjukersättning är det som tidigare hette förtidspension.

Sedan dess har Riksrevisionen och regeringens egen utredare bett regeringen att se över reglerna. Även LO har drivit frågan.

Men det är alltså först nu som det ska tillsättas en utredning, rapporterar TT. 

– Det är inte hållbart att vända sig till medborgarna och säga att vi ska ha exakt samma krav på 64-åringen som på 20-åringen när det gäller rehabilitering och arbetsförmåga, när den ene är ett år från pensionsåldern, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi till TT.

Behovet är som störst för personer som har haft tunga jobb, exempelvis i ett LO-yrke.

2005 var det 540 000 svenskar som hade förtidspension. I dag är samma siffra 246 000 personer.

2018 beviljades drygt 5 500 personer sjukersättning, vilket kan jämföras med 41 000 personer år 2007, enligt LO, som välkomnar förslaget att Försäkringskassan ska väga in individuella förutsättningar vid beslut om sjukersättning.

Kjell Rautio, utredare på LO, betonar att Sverige har OECD:s hårdaste regler för sjukersättning.

– Det är inget vi har kommit på, utan det är en offentlig utredning (SOU 2009:89) som kommit fram till det. Så den utredning som nu aviseras är ett steg i rätt riktning, men det krävs mer omfattande reformer av både sjuk- och aktivitetsersättningen.

– Regelverket är alldeles för stramt och behöver bättre samspela med de regler som gäller för sjukpenningen. Det måste finnas en möjlighet att bevilja sjukersättning i fall när arbetsförmågenedsättningen inte nödvändigtvis bedöms vara livslång.

Han vill också att utredningen ska ta hänsyn till principen om att människor är ”försäkrade i befintligt skick”.

– Det innebär att hänsyn tas till vem man är, var i livet man befinner sig och den enskildes omställningsförmåga, som ålder bosättningsförhållanden, utbildningsbakgrund och så vidare. 

– Så som systemet i dag ser ut riskerar många äldre att bli fattigpensionärer för att de slitit ut sig i tungt kroppsarbete. Då måste det finnas ett bra sjukförsäkringsskydd för dem, säger Kjell Rautio.