– Avtalsrörelsen 2020 är speciell. Ojämlikheten i Sverige ökar. Där har facket en  stor uppgift att fylla, sa Susanna Gideonsson, ordförande för Handels, när hon presenterade de krav som förbundet just lämnat över till arbetsgivarorganisationen Svensk Handel.

Handels kräver löneökningar med 825 kronor i månaden per heltidsanställd, utökad OB-ersättning och mer ledighet. Kraven gäller både detaljhandelsavtalet, där de flesta anställda är kvinnor, och avtalet för lager och e-handel, som är mansdominerat.

OB-ersättningen inom handeln har rykte om sig att vara generös, men i takt med att öppettiderna inom handeln har utökats har stora luckor uppstått, hävdar Handels.

Fram till klockan 12 jobbar de anställda helt utan ersättning för obekväm arbetstid vare sig det är julafton, midsommarafton eller en vanlig lördag. Handels vill förbättra ersättningen de här dagarna, och dessutom införa ob-tillägg tidiga morgnar.

Kravet på mer ledighet, antingen genom kortare arbetsvecka eller timmar som den anställde själv bestämmer över, bottnar i ökad stress.

– På våra arbetsplatser inom e-handeln, som ofta är lagerarbetsplatser, kan pressen vara extrem, till exempel i samband med ”Black Friday”, säger Handels avtalssekreterare Per Bardh.

De 825 kronor i löneökning som Handels kräver motsvarar lite mer än 3 procent – vilket är den löneökning som facken inom industrin kräver i sina förhandlingar.

Parterna har mycket olika bild av företagens förmåga att klara sådana löneökningar.

Svensk Handel betonar att handeln pressas av allt starkare internationell konkurrens genom att e-handeln växer, och varnar för att butiker läggs ner i ökande takt. Mellan 2017 och 2018 stängdes 2 265 butiker fler än som öppnades.

Handels hävdar å sin sida att lönsamheten i branschen är god, att antalet anställda har ökat – och att lönerna för vd:ar i handelsföretagen ökat snabbt.

– Det vi ser är en naturlig strukturomvandling av branschen, där fysisk handel och e-handel växer samman, säger Susanna Gideonsson.

– Om en del blir olönsamma i den processen, så är det inte personalen som ska betala med sina löner.

Facket vill att även de lägsta lönerna i avtalet –  som de flesta nyanställda får – ska höjas med 825 kronor.

Minimilönerna i Sverige är redan 25 procent högre än i exempelvis Belgien, Tyskland, Nederländerna och andra länder, invänder Svensk Handel.

– Oförändrade ingångslöner skulle skapa fler jobb, säger Anna Nordin, förhandlingschef vid Svensk Handel.

De relativt höga ingångslönerna har bidragit till en starkt sammanpressad lönestruktur bland de anställda, och både facket och arbetsgivarna ser det som ett problem.

– Vi vill att lång erfarenhet ska ge högre lön. Men inte genom att ingångslönerna hålls nere, utan genom att man lyfter de som har jobbat längst, säger Susanna Gideonsson.

Handeln är numera den största branschen inom det privata näringslivet, med ungefär 500 000 anställda. Och stora delar av handeln är alltså utsatt för internationell konkurrens.

Därmed blir det allt viktigare att fack och arbetsgivare inom industrin, som anger takten för hur mycket lönerna ska öka på hela arbetsmarknaden, väger in handelns förutsättningar, säger Karin Johansson, vd för Svensk Handel.

– Vi måste vara en del av underlaget när märket sätts, säger Karin Johansson. Exakt hur vi ska påverka är vi inte klara över. Men jag är inte främmande för att vi i framtiden kan sitta ner och förhandla tillsammans med parterna inom industrin, om alla inblandade är med på det.

Så har Handels räknat

Handels krav på löneökningar med 825 kronor i månaden per heltidsanställd utgår från de krav som LO-förbunden driver gemensamt i årets avtalsrörelse.

LO-kravet är att lönerna ska öka med 3 procent. Men när potten för löneökningar räknas fram ska löner under 26 100 kronor i månaden räknas som om de vore 26 100.

På så sätt kommer alla som har löner under 26 100 att bidra med 783 kronor till potten. Exempel: Räknat på en lön 21 800 kronor (vilket är ingångslönen för anställda i handeln) motsvarar de 783 kronorna en löneökning på 3,6 procent.

Handels har först kontrollerat hur många medlemmar som har lön under 26 100 kronor i månaden. Det gäller 79 procent av dem som jobbar i detaljhandeln och 39 procent av dem som jobbar på lager. Alla dessa lågavlönade ska enligt Handels ”bidra” med 783 kronor.

Därefter har en löneökning med 3 procent räknats ut för alla dem som dem som har löner över 26 100. Exakt hur många kronor det blir för de butiksanställda respektive lagerarbetarna vill Handels inte offentliggöra. Men när löneökningarna fördelas lika över hela Handels medlemskår – lågavlönade och bättre avlönade, butiksanställda och lagerarbetare – blir det 825 kronor.

Att slå ihop de butiksanställda, som oftast är kvinnor, med de anställda inom e-handel och lager, som oftast är män, är Handels sätt att bidra till utjämning mellan könen.