Det är allvar nu. Arktis smälter, skogsbränder och översvämningar blir allt vanligare samtidigt som torka och svält driver människor på flykt.

Om vi ska minska utsläppen och säkra framtiden för våra barn behövs kraftfulla åtgärder nu.

Vi är övertygade om att genom samarbete mellan politiken, fackföreningsrörelsen och arbetsgivare nationellt och lokalt kan vi genomföra omställningen på ett rättvist sätt för individen.

I detta omställningsarbete har politikerna har det yttersa ansvaret.

Fackföreningsörelsen är en nyckelspelare när näringslivet och industrierna måste ställa om för att reducera sin klimatpåverkan och koldioxidutsläppen.

Norden ska vara en föregångsregion i den rättvisa klimatomställningen. Tillsammans trycker vi också på för ambitiösa klimatmål inom både EU och FN

Representanter för fack och Socialdemokraterna i Norden

Produktion och förburkning av energi måste bli mer hållbar. Det finns inom detta område stora möjligheter för teknoligiska lösningar och grönare transportmöjligheter.

Men då behöver vi också göra rätt investeringar som i sin tur möjliggör för nya gröna jobb. 

Det är också viktigt att de som är rikast också bidra mest. Det är inte mer än rätt att företagen som släpper ut mest ocskå ka betala mest.

Därtill behöver det bli enklare för den enskilda individen att i sin vardag göra klimatsmarta val. 

Norden ska vara en föregångsregion i den rättvisa klimatomställningen. Tillsammans trycker vi också på för ambitiösa klimatmål inom både EU och FN.

Vi har både styrkan och viljan. Den nordiska arbetarrörelsen, genom både partier och fackföreningar, jobbar tillsammans för en rättvis klimatomställning ihela Norden där samhället tar täten och ingen lämnas utanför.