2019 är slut och dags för ekorrhjulet att börja snurra igen. Upp tidigt för att åka till jobbet kanske inte är det roligaste men arbeta är något de flesta måste göra.

I år är det 48 personer som tidigare fått åka till arbetet som aldrig mer kommer få göra det.

Det är nämligen antalet dödsolyckor på våra arbetsplatser förra året.

Dödstalen har visserligen minskat sedan tidigare år (58 dödsolyckor 2018) men vi har långt kvar för att säkerställa att alla som arbetar i Sverige från en bra och säker arbetsmiljö.

Här spelar Arbetsmiljöverket och deras inspektörer en stor roll. Det är bland annat dem som ser till regelefterföljningen i våra arbetsmiljöregler och kan utföra sanktioner mot företag som bryter mot dess.

Arbetsmiljöverket kan inte trolla, de kan inte göra mer än de resurser de har fått.

Värst är Sverigedemokraterna som helt vill ta bort de regionala skyddsombuden. Hur de ska leda till bättre arbetsmiljö får jag inte ihop

Claes Thim

Jag anser att Arbetsmiljöverket behöver mer resurser så att de kan vara ute på fler arbetsplatser för att kontrollera arbetsmiljön.

De hade ett mål om att vara 300 inspektörer till 2020, ett mål de själva gett upp eftersom de inte får tillräckliga anslag från regeringen.

Även om jag tycker 300 är för lågt, och fortfarande färre än vad det var innan högerns slakt av arbetsmiljön 2006 (då hade Arbetsmiljöverket 340 anställda inspektörer) så är det ett steg framåt. 

Menar regeringen allvar om att arbetsmiljön är en prioriterad fråga och vill leva upp till sin nollvision om dödsolyckor på arbetsplatser så är det dags att sluta snacka och leverera resurser.

Då menar jag verkliga resurser och inget småduttande.

Ett annat viktigt kugghjul i arbetsmiljöarbetet är skyddsombuden som representerar de anställda i arbetsmiljöarbetet.

Under våren i riksdagen kommer ett skarpt förslag från regeringen om att regionala skyddsombud ska få utökad tillträdesrätt till alla arbetsplatser även fast det saknas medlemmar.

Menar regeringen allvar om att arbetsmiljön är en prioriterad fråga och vill leva upp till sin nollvision om dödsolyckor på arbetsplatser så är det dags att sluta snacka och leverera resurser

Claes Thim

Som skyddsombud representerar man alla anställda och då är det inte mer än rätt att alla kan få hjälp.

Vi får vänta och se om förslaget vinner gehör i riksdagen för redan idag finns det partier som uttalat sig negativt i frågan om regionala skyddsombud.

Värst är Sverigedemokraterna som helt vill ta bort de regionala skyddsombuden. Hur de ska leda till bättre arbetsmiljö får jag inte ihop.

Detta är något som Svenskt Näringsliv tidigare lyft och det är än en gång bevisat att Sverigedemokraterna springer företagarnas ärenden.

Jag hoppas 2020 blir året då arbetsmiljön prioriteras högst upp på agendan för ingen ska behöva fara illa på grund av sitt arbete. Vi behöver bli fler, inte minst sagt fler skyddsombud.

Vackra ord betyder ingenting utan vad som händer i verkligheten som spelar roll.

Så mindre snack och mer verkstad hoppas jag kan blir 2020 års paroll.