Fem personer var uppe på taket när Arbetsmiljöverkets inspektörer besökte en skola i Hallstahammar i mars förra året.

Personerna var alla anställda av Hallstahammars kommun och befann sig däruppe för att göra rent hängrännor och suga upp vatten som runnit ner genom taket.

Ingen av personerna hade någon form av fallskydd. Det trots att fallhöjden varierade mellan tre och tio meter.

Nu beslutar tingsrätten att ge kommunen 400 000 kronor i sanktionsavgift på begäran från Arbetsmiljöverket.

Det är den maximala summan för uteblivet fallskydd. Summan kan variera mellan 40 000 kronor och 400 000 kronor.

Orsaken till det stora beloppet är att avgiften utgår från antalet anställda på arbetsplatsen.

Kommunen ville själva bara betala drygt 100 000 kronor eftersom de menade att de bara hade omkring 100 anställda på arbetsplatsen.

Men eftersom Arbetsmiljöverket utgår från hela kommunens 2 000 anställda i sina beräkningar och inte bara avdelningen där arbetet utfördes, blev avgiften högre.

Arbetet har tidigare berättat att just fallrisker är den vanligaste orsaken till att Arbetsmiljöverket delar ut sanktionsavgifer till arbetsgivare.

2018 krävde Arbetsmiljöverket in fler än 1 000 sanktioner, jämfört med drygt 300 för fem år sedan.

Arbetet har sökt Hallstahammars kommun.

Så mycket har antalet sanktionsavgifter ökat 

Antal utdelade sanktionsavgifter 2015–2019 (avgifter 2019 januari–juli).