Bristande fallskydd. Det är den vanligaste orsaken till att Arbetsmiljöverket delar ut en så kallad sanktionsavgift till en arbetsgivare.

Arbetet berättade tidigare i veckan att antalet utdelade sanktionsavgifter ökat kraftigt de senaste åren.

Förra året krävde Arbetsmiljöverket in fler än 1 000 sanktioner, jämfört med drygt 300 för fyra år sedan.

Fem av dem gällde byggjätten Peab som de två senaste åren är det företag i Sverige som fått flest sanktionsavgifter från myndigheten, totalt åtta stycken. Alla fallen rörde just brister i fallskyddet.

– Vi är Sveriges största bygganläggningsföretag så man måste sätta siffran i relation till det, men samtidigt är säkerheten ett av våra prioriterade områden. När det gäller vår byggverksamhet är fallrisken den allvarligaste risken vi har, säger Urban Alm, arbetsmiljöchef på Peab.

Han menar att företaget har ett systematiskt arbetsmiljöarbete ute på byggarbetsplatserna där man ska gå igenom arbetsmomenten innan och försöker eliminera eventuella risker.

Dessutom ska alla medarbetare vara delaktiga i det arbetet.

De fick flest sanktionsavgifter 2018 till i dag

 • Peab Sverige AB, 8 sanktionsavgifter
 • Tak och fasadmästarna i Sthlm, 7 sanktionsavgifter
 • Avesta tak AB, 7 sanktionsavgifter
 • NCC Sverige AB, 6 sanktionsavgifter
 • Richard Salesjö Fix AB 6 sanktionsavgifter
 • Bewi Insulation AB, 6 sanktionsavgifter

Källa: Arbetsmiljöverket

– Men så sker det ju ändå att individer tar egna beslut: ”jag går utanför det här skyddsräcket utan att koppla på fallselen”.

Enligt honom har företaget de senaste åren jobbat hårt med så kallade ”riskobservationen”, alltså att man försöker se risker innan de inträffar och åtgärdar dem omgående för att sedan rapportera det hela i ett datorsystem.

– Under det senaste två åren har vi halverat antalet allvarliga olyckor tack vare att vi fokuserar det här.

Ni har många underentreprenörer. Hur gör ni för att sprida säkerhetstänket till dem.
– Vi ser ingen skillnad på våra medarbetare och underentreprenörer. När vi har våra temadagar och våra ordnings- och skyddsregler så gäller det alla. Ska man förbättra säkerhetskulturen måste man ta ansvar för alla på arbetsplatsen.

Fallrisk vanligast orsaken till avgift

Vanligaste orsakerna till sanktionsavgift

 1. Fallskydd saknas
 2. Trucktillstånd saknas
 3. Obesiktigad trycksatt anordning
 4. Arbetsmiljöplan saknas
 5. Obesiktigad lyftanordning

Vanligaste branscherna

 1. Byggverksamhet
 2. Handel
 3. Tillverkning
 4. Transport och magasinering
 5. Fastighetsverksamhet

Källa: Arbetsmiljöverket

Enligt Urban Alm välkomnar Peab granskningarna från Arbetsmiljöverket.

– Det bidrar till att förbättras, men samtidigt räcker det inte med en åtgärd för att komma åt det här. Vi har också ibland lokala förutsättningar och då måste man kanske sätta in åtgärder lokalt.

Vad kan det handla om?
– Det kan vara en extrautbildning eller att vi behöver vara tydliga. Vi har också tagit fram en konsekvenstrappa centralt när man bryter mot ordnings- och skyddsregler. Om det är väldigt allvarligt kan det bli negativa konsekvenser med en arbetsrättslig erinran och ett samtal med individen kring frågorna.