Sedan Unionen bildades 2008 har förbundet hela tiden växt.

När det bildades 2008, genom en sammanslagning av Svenska industritjänstemannaförbundet, Sif, och Handelstjänstemannaförbundet, HTF, fanns dryga 406 000 medlemmar.

I dag har förbundet över 566 305 yrkesverksamma medlemmar, visar färsk statistik.

Samtidigt som Sveriges näst största fackförbund, Kommunal, fortsätter tappa.

LO-jätten har numera 502 899 medlemmar*, vilket är minskning med dryga 1 200 medlemmar jämfört med förra året.

Bakom Unionens räta linje upp finns flera orsaker, enligt Johanna Green som är pressekreterare på förbundet.

Dels att tjänstemännen i privat sektor ökar. Dels att förbund som Farmaceutförbundet, Skogs- och lantbrukstjänstemännen under tiden gått upp i Unionen.

Samt att ett helt avtalsområde för anställda på en rad energibolag togs över av Unionen från Vision.

Det här har under åren gett ett tillskott på dryga femtusen nya medlemmar.

Men framförallt vill förbundet framhålla sitt eget arbete.

– Det är naturligtvis väldigt positivt att vi växer och att allt fler tjänstemän upptäcker värdet av att vara medlem i Unionen. Det visar att medlemskapet är attraktivt och relevant, säger Unionens förbundsordförande Martin Linder i en kommentar.

Arbetet återkommer med hur medlemsläget ser ut i övriga LO-förbund när den statistiken finns tillgänglig.

Fotnot: Om Unionen räknar med studenter och pensionärer har förbundet 675 506 medlemmar. I Kommunals siffror ingår studenter, men inte pensionärer.