Bakgrunden är att ett italienskt byggföretag verksamt i Danmark har betalat för låga löner till sin utstationerade arbetskraft.

Företaget hade tecknat kollektivavtal med det danska fackförbundet 3 F och dömdes för avtalsbrott till ett skadestånd på motsvarande 20 miljoner svenska kronor, rapporterar tidningen Lag & Avtal.

Bolaget vände sig då till en domstol på Sicilien som avvisade skadeståndskravet med hänvisning till att det stod i strid med italienska lagar.

Förfarandet kallas ordre public och innebär att en inhemsk domstol anser att en utländsk dom strider mot det egna landets rättsordning.

Om domen står sig innebär den mycket stora problem för den nordiska kollektivavtalsmodellen, enligt arbetsrättsexperten Erik Sinander vid Stockholms universitet.

– Vi skulle i fortsättningen inte kunna veta om svenska eller danska kollektivavtal har rättslig verkan för utländska arbetsgivare med utstationerad arbetskraft, säger han till Lag & Avtal.

Han menar att avgörandet kan bli ett vägskäl för den nordiska modellen med kollektivavtal.

– När arbetsmarknaden regleras genom lag blir överträdelser lagbrott, som beivras med till exempel offentligrättsliga böter. I våra länder gäller civilrättsliga regler i dessa fall och överträdelserna blir avtalsbrott i förhållande till fackförbund, säger Erik Sinander till tidningen.

Det danska fackförbundet 3 F anser att domen har fått stora konsekvenser. Var tredje arbetad timme av utstationerad arbetskraft i Danmark utförs av ett italienskt byggbolag.

Flera av dem har dumpat löner till ett värde av motsvarande 100 miljoner svenska kronor de senaste fem åren, enligt förbundet.

– Domen är ett hot mot hela det danska arbetsrättsliga systemet. I princip kan man säga att domen inte är begränsad till Italien. Om italiensk rätt kan åberopa ordre public så kan man göra detsamma i Polen, Tjeckien och andra länder, säger Palle Bisgaard på 3 F till Lag & Avtal.