Om några dagar, den 1 januari, sänks skatten för många svenskar.

Men medan en arbetare med 25 000 kronor i månadslön får sänkt skatt med 257 kronor på helåret 2020, alltså omkring 21 kronor per månad, så får en höginkomsttagare med 70 000 i månaden sin skatt sänkt med hela 11 439 kronor för helåret 2020.

Och om du är riktigt välbetald med en månadsinkomst på 80 000 kronor får du en skattesänkning på nära 17 439 kronor.

Allt detta enligt Skatteverkets beräkningar som Arbetet ledarsida har tittat på.

Skattesänkning 2020

Och det stannar inte där. Ju högre inkomst desto större blir skattesänkningen.

Är din månadsinkomst 100 000 kronor får du en skattesänkning på nära 30 000 kronor under året. Och de riktigt rika får rena fantasisummor i sänkt skatt.

LO-ekonomerna har till exempel räknat ut att de 50 toppdirektörer som ingår i Sveriges ekonomiska maktelit i snitt får 67 000 kronor i skattesänkning – i månaden! – när nu värnskatten försvinner.

I diagrammet här intill kan du placera in dig med din månadsinkomst, från 10 000 upp till 80 000 kronor per månad.

Men eftersom skattesänkningarna är specialdesignade för att gynna dem med högst inkomster så blir det som synes inte så mycket i skattelättnad förrän du kommer upp i en månadsinkomst på runt 50 000 och helst 60 000 kronor och däröver.

Mindre avvikelser från grafen kan ske utifrån vilken kommun du bor i.

I ett läge där välfärden skriker efter större satsningar har alltså partierna runt januariavtalet beslutat att satsa på skattesänkningar för de högst avlönade.

Höstbudgetens extra stöd till kommunerna skulle ha kunnat mer än fördubblats om inte regeringen i stället hade slopat värnskatten.

Sänkningen av värnskatten var det främsta av Liberalernas krav i januariförhandlingarna.

Nedmonteringen av Arbetsförmedlingen var Centerns krav.

Nu väntar vi bara på att den socialdemokratiskt ledda regeringen även ska börja driva socialdemokratisk politik.