I måndags kom domen efter dödsolyckan i Hedemora.

Vd:n för företaget Grytnäs Gräv frikändes med minsta möjliga marginal från grovt arbetsmiljöbrott. Rådmannen och en av nämndemännen var skiljaktiga.

Men nu överklagas alltså domen av åklagare Helena Eckerrot Flodin, som anser att vd:n för företaget gjort sig skyldig till arbetsmiljöbrott genom att inte se till att korrekt skyddsutrustning användes vid arbetet.

”Oaktsamheten är av sådant slag att brottet skall anses som grovt”, skriver hon i överklagan till Svea hovrätt.

Åklagaren yrkar också på att företaget Grytnäs Gräv ska betala en företagsbot på 1,5 miljoner kronor.

Det var i februari förra året som anläggningsarbetaren Thomas Ekenstein avled efter att ett schakt på en arbetsplats i Hedemora gett vika och han fått rasmassorna över sig.

– Vi kommer aldrig att ge oss, och jag kommer att göra allt som står i min makt. Blir det inga påföljder kommer vi aldrig få stopp på att folk dör på jobbet, sa Thomas Ekensteins bror, Stefan Ekenstein efter domen i måndags.