Det var den 19 februari 2018 som dödsolyckan skedde.

43-åriga Thomas Ekenstein jobbade som anläggningsarbetare för Grytnäs Gräv, som på uppdrag av Hedemora Energi skulle lägga rör i en fem meter djup schaktgrop.

Schaktväggarna var helt vertikala, vilket bidrog till att en av dem plötsligt släppte och begravde Thomas Ekenstein under rasmassorna.

I somras beslutade kammaråklagare Helena Eckerrot Flodin att väcka åtal mot VD:n för Grytnäs Gräv gällande grovt arbetsmiljöbrott, och yrkade även på 1,5 miljoner kronor i böter för bolaget.

VD:n hade, enligt åtalet, inte delegerat arbetsmiljöansvaret inom företaget, och ansågs därför av åklagaren av oaktsamhet ha orsakat Thomas Ekensteins död.

Hedemora Energi hade inför upphandlingen tagit fram en arbetsmiljöplan för arbetet, men enligt åklagaren följde Grytnäs Gräv inte säkerhetsansvisningarna i den.

Anvisningarna innehöll bland annat kravet att schaktet skulle grävas som en slänt, och inte med de vertikala väggar som blev fallet och orsakade raset.

I dag kom alltså domen från Falu tingsrätt. VD:n frikänns helt och de anhörigas skadeståndsyrkanden avslås.

VD:n har under rättegången hävdat att han delegerat arbetsmiljöansvaret vid olycksplatsen till en arbetsledare med lång erfarenhet av den typ av arbetsuppgifter som skulle utföras.

Arbetsledaren menar å sin sida att han inte fått någon delegation, utan att han bara undertecknat arbetsmiljöplanen som kontaktperson.

Tingsrätten anser det bevisat att VD:n har sett till att nödvändig skyddsutrustning har funnits på plats, och att arbetsledaren varit med på de möten där det påtalats att den ska användas.

VD:n har därför inte varit oaktsam, enligt domen, och frikänns helt.

Eftersom brott därmed inte begåtts så avslås även kravet på företagsbot och skadestånd till Thomas Ekensteins familj.   

Arbetet pratade med Thomas Ekensteins bror Stefan Ekenstein i oktober inför att rättegången skulle börja.

– Det river ju upp allt igen men samtidigt kanske man ändå kan få ett litet slut på det hela och åtminstone försöka gå vidare, sa han till Arbetet då.