Som Arbetet tidigare rapporterat blev det en friande dom mot VD:n för Grytnäs Gräv, som stod åtalad för grovt arbetsmiljöbrott vid Falu tingsrätt, efter en dödsolycka i Hedemora i början på förra året.

Domen, som avgjordes med minsta möjliga marginal, innebär också att skadeståndskravet från de anhöriga avslås.

Kammaråklagare Helena Eckerrot Flodin hade förväntat sig en fällande dom.

– Jag väcker bara åtal om jag tror att jag kan se fram emot en fällande dom. Och det har inte kommit fram något under rättegången som ändrat min uppfattning, säger hon.

Kärnfrågan i rättegången har varit ifall företagets VD hade delegerat arbetsmiljöansvaret till arbetsledaren vid olycksplatsen eller inte.

Helena Eckerrot Flodin anser att arbetsmiljöansvaret inte var delegerat, en uppfattning som ett expertvittne från Arbetsmiljöverket styrkte i sitt vittnesmål.

I domen framkommer också att rådmannen, den enda juridiska experten bland domarna i tingsrätten, samt en av nämndemännen, var skiljaktiga. Övriga två nämndemän ville fria. 

– Om det ser ut på det sättet så ska domstolen hellre fria än fälla. Det är bara att konstatera fakta, säger Helena Eckerrot Flodin.

Rådmannen och den skiljaktiga nämndemannen hävdar i domen att arbetsmiljöansvaret inte var delegerat, och framhåller som stöd Arbetsmiljöverkets utredning samt vittnesuppgifter från arbetstagare, som berättat att företaget ”i många år arbetat på ett sätt som medfört risker”.

De konstaterar även att det systematiska arbetsmiljöarbetet inte varit delegerat, vilket innebär att VD:n haft skyldighet att fortlöpande undersöka riskerna i verksamheten, vilket inte gjorts.

Men att rådmannen gick på åklagarsidans linje kommer inte påverka beslutet om att överklaga, enligt Helena Eckerrot Flodin.

– Nej, jag måste ha en egen linje. Och om jag ska överklaga eller inte är ingenting jag går ut med i förskott. Jag har tre veckor på mig att fatta ett beslut. 

Kan den här domen påverka arbetsmiljöarbetet ute på arbetsplatserna?
– Tingsrättsdomar är inte prejudicerande, så det här är ingenting att hänga upp sig på i det perspektivet.

Stefan Ekenstein, som är bror till den förolyckade och själv arbetar i byggbranschen, anser dock att domen kan få negativa konsekvenser.

– Det är så jävla fel att hälften vore nog. Domen undergräver totalt allt det som Arbetsmiljöverket kämpat för, vilket de också upplyste om under rättegången.

Han utgår ifrån att domen överklagas.

– Vi kommer aldrig att ge oss, och jag kommer att göra allt som står i min makt, även om jag känner mig ganska tom just nu. Blir det inga påföljder kommer vi aldrig få stopp på att folk dör på jobbet, säger Stefan Ekenstein.

Arbetet har utan framgång försökt att nå VD:n för Grytnäs Gräv.