Den 19 februari 2018 miste anläggningsarbetaren Thomas Ekenstein sitt liv.

När han gick ner i en osäkrad schaktgrop gav ena sidan vika och tunga jordmassor rasade över honom. 

Nu åtalas vd:n för Grytnäs Gräv, bolaget som mannen jobbade på, för grovt arbetsmiljöbrott.

Därtill anser åklagaren att företaget ska böta 1,5 miljoner kronor. Detta eftersom bolaget inte ska ha gjort det som krävs för att förebygga brottet. 

– I det här fallet har man inte fördelat arbetsmiljöansvaret i företaget. I detta fall är det därför vd:n som är ansvarig, säger kammaråklagare Helena Eckerrot Flodin vid riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål.

Arbetet har tidigare intervjuat Thomas Ekensteins änka och bror.

De har båda hoppats på att åtal skulle väckas och varit kritiska till att schaktet var osäkrat trots att utrustning för att säkra gropen fanns på plats. 

– Jag är lika arg och bitter i dag som jag var då. Det var en olycka som inte hade behövt hända, sade Helena Ekenstein till Arbetet i januari i år. 

Thomas Ekensteins bror Stefan Ekenstein tycker att det är bra att arbetsgivaren åtalas. Han hoppas på ett kännbart straff. 

– Jag hoppas det blir något ordentligt så att folk får sig en tankeställare. För att det inte ska hända igen måste det kosta, säger han. 

Den företagsbot på 1,5 miljoner kronor som åklagaren tycker att företaget ska betala kallar han för löjlig. 

– Det är för lite, då kan du köpa dig fri. Den borde ha varit mycket större. 

Arbetet har efter beskedet om att åtal väcks sökt vd:n men utan framgång.

Kammaråklagare Helena Eckerrot Flodin skriver i den stämningsansökan hon skickat in till Falu tingsrätt att vd:n av oaktsamhet orsakat Thomas Ekensteins död.

Vd:n förnekar brott. 

Vidare skriver hon: ”Brottet är grovt då det aktuella arbetet varit mycket riskfyllt, risken identifierats i arbetsmiljöplanen, riskreducerande åtgärder inte vidtagits, riskerna för denna typ av olycka varit allmänt känd i branschen samt de riskförebyggande föreskrifter som utfärdats av Arbetsmiljöverket inte följts”. 

Åklagaren konstaterar att Grytnäs Gräv hade övertagit ansvaret för arbetsmiljöplanen som uppdragsgivaren Hedemora Energi tagit fram, men inte följt säkerhetsansvisningarna i den.

Bland annat hade vd:n inte utsett en person med kunskap om geotekniska förhållanden för att leda arbetet på platsen.

Enligt stämningen hade inga åtgärder vidtagits av Grytnäs Gräv för att förebygga rasrisken i den del av schaktet där arbetet utfördes.