I Arbetets granskning framkommer bland annat kritik från Byggnadsindustrins Yrkesnämnd (BYN), som är ett samarbete mellan fack och arbetsgivare.

BYN uppger att de kommer att sluta certifiera utbildningsgivare i asbestsanering om Arbetsmiljöverket inte går med på att ställa högre krav på utbildningarna.

Men enligt Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket, så har de inte möjlighet att göra detta.

– Det är regering och riksdag som beslutar om vårt uppdrag och att kontrollera utbildningsanordnare ingår inte i detta. Vi ska kontrollera arbetsgivarna. De ska följa arbetsmiljölagen och se till att arbetstagarna har den kunskap som krävs för att kunna utföra sitt arbete på ett säkert sätt, säger hon.

Men att en person har intyg på att han gått en asbestkurs på fyra dagar när den egentligen bara varade i fyra timmar, vad anser du om det?
– Jag har inga synpunkter i detalj på det, eftersom det inte är vårt uppdrag. Men de som arbetar med asbest måste ha bra förutsättningar, där ingår att de har relevant kompetens så att de kan jobba säkert, och det är arbetsgivarens ansvar.

Och om arbetsgivaren inte tar det ansvaret?
– Då kan vi stoppa hanteringen. Det är vårt verktyg, att vända oss mot arbetsgivaren. Det här är en allvarlig fråga med allvarliga konsekvenser. Det är otroligt viktigt att arbetsgivarna är nogsamma. 

Samtidigt inspekterades bara 5 procent av alla asbestsaneringar förra året, enligt Arbetets granskning, är inte det för lite?
– Om vi hade mer resurser skulle vi göra mer, oavsett om det gäller asbest, fallolyckor eller något annat. Asbest är prioriterat om vi får tips. Det är alltid en fråga om prioriteringar. Vi har inte resurser att titta på mer än 4–5 procent av alla arbetsplatser.

Byggnads vill ha mer kännbara straff för dem som fuskar, som yrkesförbud. Hur ställer du dig till det?
– Det är väldigt svårt att kommentera utan djupare diskussion. Det finns gränser för vad vi kan göra inom ramen för lagstiftningen, sen kan man alltid diskutera hur olika åtgärder ska se ut. Vi har inga funderingar på att ändra detta just nu.

Flera inom branschen som Arbetet har talat med anser att Arbetsmiljöverket inte har tillräcklig kompetens om asbest. Hur kommenterar du det?
– Vi har inte så många inspektörer, men när vi gör våra insatser har vi interna utbildningar. Sen kan man alltid efterfråga spetskompetens. Men de inspektörer som finns jobbar regelbundet med dessa frågor, säger Erna Zelmin-Ekenhem.

Magnus Manhammar är riksdagsledamot (S) och har nyligen lämnat in en motion om fler åtgärder för att förebygga skador av asbest.

Han blir upprörd av Arbetets granskning och anser att Arbetsmiljöverket och regeringen omgående måste lösa frågan tillsammans med arbetsmarknadens parter.

– Detta visar att Arbetsmiljöverkets föreskrifter är undermåliga och att resurserna behöver stärkas rejält. Antalet inspektioner behöver öka i allmänhet och i synnerhet då det gäller inspektioner av asbestsanering, säger han.

Magnus Manhammar anser det ”oacceptabelt” att det inte finns en ordnad certifiering av utbildningarna i asbestsanering.

– Om Arbetsmiljöverket med nuvarande uppdrag inte har möjlighet att sköta kvalitetskontrollen av utbildningarna behöver ytterst arbetsmarknadsdepartementet och utbildningsdepartementet hitta en lösning och om möjligt göra det tillsammans med parterna. Asbest är förenat med livsfara och är en fråga som aldrig får hamna mellan stolarna, säger han.