Statsvetaren Francis Fukuyama förkunnade ”historiens slut” när Sovjetkommunismen föll för 30 år sedan.

Den liberala demokratin och marknadsekonomin hade segrat för evigt, hävdade Fukuyama.

Han var naiv och hade fel och han får nu mothugg av nationalekonomen Joseph Stiglitz i en krönika i Social Europe. Stiglitz menar att nyliberalismens politik i stället har undergrävt demokratin.

Globaliseringen har tagit ifrån många människor möjligheten att styra sina egna liv och öden.

Wall Street och världens finansmarknader har satt dagordningen och nationella ledare har anpassat sig efter den.

De har rivit upp sociala skyddsnät, sänkt bolagsskatter och skatten för de rika. De har pressat ner löner och dragit ner på de offentliga utgifterna. 

De har avreglerat och privatiserat tidigare statliga monopol.

I Sverige har skolorna, vården, äldreomsorgen, apoteken och bilprovningen öppnats upp för vinstsugna aktiebolag. Snart även arbetsförmedlingen.

De har motiverat förändringarna med att länderna måste hänga med för att inte förlora konkurrenskraft.

De har hotat med att jobb kommer att försvinna och att du kommer att lida om landet inte följer i nyliberalismens spår. Löftet har varit att en snabb tillväxt gynnar alla.

Men så har det inte blivit. Sänkta skatter gav inte med automatik fler jobb.

Välståndet har heller inte sipprat ner till de fattigaste, i flera länder inte ens till medelklassen.

I stället har pengarna flödat uppåt i systemet till de allra rikaste. Tillväxten av miljardärer har aldrig varit så stor.

Många längre ner på samhällsstegen kan känna sig blåsta. De växande klyftorna har skapat en misstro mot eliten, men också banat väg för auktoritära demagoger.

Stiglitz påpekar att mer än halva jordens befolkning i dag lever med sådana ledare.

Finanskrisen 2008 visade att självreglerande fria marknader inte fungerar. Ohämmade bostadslån utan säkerhet i USA startade krisen som fortplantade sig över hela jorden.

De skyldiga gick fria, alltmedan många människor miste både jobb och bostad.

Nu står vi mitt i en klimatkris som rör hela världen. Om nyliberalismen får råda även här kommer den att ta kål på vår civilisation, varnar Stiglitz.

Demagoger som Xi Jinping, Donald Trump och Jair Bolsonaro gör saken ännu värre när de vänder sig bort från forskning och tolerans.

Enda vägen framåt är en pånyttfödelse av historien, menar Stiglitz.

Vi måste hedra värdet av verklig frihet och inte minst respektera och vårda kunskapen och demokratin. Ja, så är det givetvis. 

Det gäller att stå upp för en mer jämlik och rättvis värld. Då kan inte nyliberalismen längre få styra världen.

Inte heller Sverige, och det budskapet borde de fyra partierna bakom januariavtalet ta till sig.