LO:s mål att minska löneskillnaden mellan arbetare och tjänstemän till år 2028 blir allt mer avlägset.

I LO:s årliga lönerapport konstateras att medellönen för tjänstemän förra året var 13 500 kronor, eller 50 procent högre än för arbetare.

En genomsnittlig arbetare tjänade 27 000 kronor i månaden 2018, medan den genomsnittliga tjänstemannen hade en månadslön på 40 500.

Under en tioårsperiod var lönegapet mellan arbetare och tjänstemän relativt stabilt. Men de senaste två åren har skillnaderna åter börjat öka.  

– Lönegapet mellan arbetare och tjänstemän är nu lika högt som på 1930-talet. Vi kan inte acceptera att klassamhället breder ut sig, säger Torbjörn Johansson, LOs avtalssekreterare i en kommentar till rapporten.

Lönegapet mellan tjänstemän och arbetare ökar

1994 tjänade en arbetare 74 procent av en tjänstemannalön. 2018 ligger samma siffra på 67 procent.

Ett annat av LO:s mål till 2028 är minskade löneskillnader mellan kvinnor och män i arbetaryrken.

Även på den punkten går det åt fel håll, enligt rapporten.

Där ökade skillnaden förra året och medellönen är nu 3 400 kronor, 14 procent, högre för manliga arbetare än för kvinnliga.

– Vårt långsiktiga mål är att utradera skillnaderna helt. För att de inte ska öka ännu mer måste LO-förbunden lyckas med sina samordnade krav om ett löneutrymme på 3 procent. Det innebär 783 kronor i löneutrymme för de som tjänar under 26 100 kronor, säger Torbjörn Johansson.

Löneutveckling 2000 – 2018