Strejkande gruvarbetare demonstrerar under paroller som ”Vi är ej maskiner”.

Kiruna 1969-12-11

Gruvarbetarna på LKAB i Kiruna har gått ut i vild strejk, verktygen förblir orörda. I nästan två månader lamslås allt arbete i LKAB:s gruvor.

Kiruna 1969-12-13

Elof Luspa, strejkkommitténs vice ordförande, talar vid ett välbesökt strejkmöte.

Kiruna 1969

Strejkmöte på LKAB i Kiruna. Bilden publicerad i boken ”Sextiotal” av Jan Lundgren.

Kiruna 1969-12-14

Gruvarbetarna på LKAB i Kiruna demonstrerar. Bland annat kräver de ”envoyé Lundbergs” avgång. Aron Lundberg var verkställande direktör på LKAB under denna period. Men han var också diplomat och kallades av arbetarna ofta ”envojjen”.

Stockholm 1969-12-15

För att försöka lösa den vilda strejken hos LKAB kom fyra fackföreningsrepresentanter ner till Stockholm för att be om hjälp hos LO-chefen Arne Geijer. Fr.v Arne Geijer, Holger Hillbom från Gruvförbundets styrelse och Josef Huber.

Kiruna 1969-12-17

Gruvtolvan i Kiruna har strejkmöte. Atle Lans, en av sekreterarna i strejkkommittén, i talarstolen. Strejken uppmärksammades stort i medierna och två dokumentärfilmer gjordes: ”Kamrater, motståndaren är välorganiserad” och ”Gruvstrejken 1969/70”.

Kiruna 1969-12-19

Niklas Huuva, ett och ett halvt år, står framför en insamlingsbössa till stöd för de strejkande gruvarbetarna på LKAB i Kiruna.

Kiruna 1969-12-21

De strejkande gruvarbetarna på avdelning 135 i Svappavaara på LKAB förkastar genom omröstning Gruvförbundets förslag. Lönemässigt innebar det en fast timlön på 14.25 retroaktivt från 1 november för gruvpersonalen, röstsiffrorna var 141 mot 5. Av misstag delade mötesledningen först ut endast nej-sedlar till gruvjobbarna. Det visade sig senare att det hade räckt. Endast fackföreningens styrelse röstade för att uppgörelsen skulle antas.

Kiruna 1970-01-07

Möte med arbetsgivaren. Disponent Torsten Göransson skakar hand med ombudsman Anders Stendalen. Bakom honom LKAB:s förhandlingschef Hans Nordmark. I tur och ordning att hälsa står strejkledningens Roland Svensson, Einar Thoresen och Hilding Lindström.

Kiruna 1970-01-09

Strejkkommittén på podiet, från vänster Atle Lans, Elof Luspa och Harry Holmlund. Kontakterna mellan de strejkande arbetarna och LKAB har brutit samman sedan LKAB förklarat att bolaget under inga förhållanden inleder regelrätta förhandlingar förrän arbetarna återgått till arbetet.

Kiruna 1970-02-01

Demonstranter kritiserar LO:s agerande gentemot de strejkande gruvarbetarna. ”Varför betalar vi till LO:s strejkkassor?” lyder en av skyltarna.

Kiruna 1970-02-02

Elof Luspa är ordförande vid ett strejkmöte i Kiruna. Här möter han press och radio efter sammanträdet. Luspa pläderade för fortsatt strejk till dess strejkkommittén kan föreslå en enhetlig handlingslinje.

Kiruna 1970-02-03

Strejkkommitténs Ture Rantatalo ger beskedet: ”Återvänd till jobbet”. Arbetet i LKAB-gruvorna ska återupptas. Samtliga strejkande antas följa centrala strejkkommitténs uppmaning att återgå till sina arbeten. Så är den över, strejken som också kallats en revolt mot det egna facket, mot de centrala löneförhandlingarna och i förlängningen hela det socialdemokratiska etablissemanget.