Överenskommelsen gäller ett nytt och utvidgat omställningsavtal som bland annat permanentar ett tillfälligt avtal om tidig lokal omställning (TLO).

Andra omställningsavtal på arbetsmarknaden omfattar dem som blir uppsagda på grund av arbetsbrist. Men visstidsanställda och de som sägs upp av personliga skäl på grund av sjukdom eller arbetsskada omfattas inte.

Det avtal Kommunal och de andra facken i kommuner, regioner och kommunala bolag nu har träffat med sina arbetsgivare omfattar alla, även visstidsanställda, sjuka och arbetsskadade.

Och det ska även förhindra framtida uppsägningar på grund av arbetsbrist eller personliga skäl.

Om en arbetsgivare till exempel ser ett behov av att i framtiden rekrytera utbildade undersköterskor eller barnskötare så ska redan anställd personal som i dag saknar rätt kompetens få möjlighet till den utbildning som krävs för att klara kraven.

– Det här är jättestort, att vi tillsammans med arbetsgivarna avsätter resurser för att erbjuda den utbildning som krävs för att undvika arbetsbrist i framtiden, säger Johan Ingelskog.

Utöver det ska den som har varit visstidsanställd i ett år har rätt till en individuell kompetensutvecklingsplan som ska kunna leda till en fast anställning.

– Detta har vi krävt i alla avtalsrörelser jag har varit med i. Det är en stor framgång att vi nu har fått igenom denna förbättring för de visstidsanställda.

Skillnaden är att det nya avtalet är tydligare med flera förbättringar för dem som saknar rätt utbildning, visstidsanställda, sjuka och arbetsskadade.

Kommunal och de andra parterna har skrivit brev till regeringen med krav om att staten ska vara med och betala för kompetensutveckling som krävs för att klara framtidens rekryteringsbehov i välfärden.

– Vi har ännu inte fått något svar, säger Johan Ingelskog.

Överenskommelsen handlar också om andra uppsägningsregler än vad som gäller enligt lagen om anställningsskydd.

En kommun har till exempel rätt att välja ut tre förskolor där de vill säga upp på grund av arbetsbrist. I det fallet ska turordningsregler om sist in-först ut bara gälla vid dessa förskolor istället för vid alla förskolor i hela förvaltningen. Kommunal och de andra facken har vetorätt när det gäller vilka tre arbetsställen som väljs ut.

Personal som då sägs upp har företrädesrätt till nya lediga tjänster i orten/kommunen, inte bara vid de arbetsställen som de har sagts upp från.

Omställningsavtalet som Kommunal har varit med om att förhandla fram kan bli ett inspel till den förhandling LO har med Svenskt Näringsliv om en ny arbetsmarknadsmodell. Den handlar bland om nya uppsägningsregler och kompetensutveckling.

Parallellt med den förhandlingen arbetar en statlig utredning om ändrade turordningsregler, utifrån Januariöverenskommelsen mellan regeringen, C och L.

Kommunal, de andra facken samt arbetsgivarna i kommuner, regioner och kommunala bolag uppmanar nu regering och riksdag att inte blanda sig parternas överenskommelser om turordningsregler och annan arbetsrätt.

– Det är en viktig signal att de ska respektera den svenska modellen, säger Johan Ingelskog.

Redan nu har Kommunal ett omställningsavtal och ett tillfälligt avtal om tidig omställning.

– Det gäller fram till 1 maj nästa år. Skillnaden är att det nya avtalet är tydligare med flera förbättringar för dem som saknar rätt utbildning, visstidsanställda, sjuka och arbetsskadade, säger Johan Ingelskog.

Artikeln är tidigare publicerad i Kommunalarbetaren som tillsammans med Arbetet och fem andra tidningar ingår i LO Mediehus.