Sverigedemokraterna har ökat stort sedan i maj – från 17,1 procent till 22,6 procent av väljarna. Det visar SCB:s stora partisympatimätning, som genomförs två gånger om året.

I mätningen tillfrågas omkring 9 000 väljare och undersökningen brukar ses som den säkraste indikationen på opinionen mellan valen.

Trots ökningen är det fortfarande en bra bit kvar till Socialdemokraterna som ligger relativt stabilt, men minskar med 1,5 procentenheter jämfört med i maj. Partiet har nu 26,3 procent av väljarna enligt undersökningen.

Kristdemokraterna är undersökningens stora förlorare. Efter det mycket höga resultatet i maj på 13 procent av väljarna tappar partiet 6,4 procentenheter och landar på 6,6 procent av väljarna.

Trots Kristdemokraternas tapp har skillnaden mellan den borgerliga oppositionen och regeringen och dess samarbetspartier L och C ökat sedan maj. M, KD och SD växer med cirka 1,5 procentenheter medan partierna i januariöverenskommelsen (S, MP, C, L) minskat med en procentenhet.

Oppositionen växer