Redan 2012 lagstiftade Ryssland om att ge myndigheter rätt att brännmärka medie- och frivilligorganisationer som utländska agenter.

I och med måndagens undertecknande vidgas lagstiftningen till att också omfatta enskilda journalister.

Enligt den ryska regeringens hemsida kommer lagstiftningen att träda i kraft omedelbart.

I ett gemensamt uttalande från förra månaden uttrycker olika frivilligorganisationer, bland andra Amnesty International och Reportrar utan gränser, oro för att lagstiftningen ”är ett ytterligare steg mot att inskränka fria och oberoende medier” och att den är ett ”starkt redskap för att tysta oppositionella röster”.