Paatero har inte följt Rinnes direktiv om att anställda inom statligt ägda bolag inte ska överföras till kollektivavtal som kan försämra deras löner och avtalsvillkor, uppger Rinne på en extrainsatt presskonferens.

Poststrejken i Finland bröt ut sedan 700 paketsorterare i september flyttades till dotterbolaget Posti Palvelut, vilket medförde att en del fick sänkt lön på grund av att dotterbolaget hade ett annat kollektivavtal.

Rinne har tidigare även beskyllt det statliga postbolaget Posti för att ha agerat mot ägarens vilja, vilket Posti bestrider. Rinne upprepade sin kritik på presskonferensen.

– En annan helt klar sak är att Posti gett vilseledande information om vad de planerat göra, säger han.

– Posti har agerat fel, tillägger han enligt tidningen Hufvudstadsbladet.

Statsministern riskerar själv att fällas i en väntad förtroendeomröstning i Finlands riksdag. Där ska det prövas om hans regering har vilselett riksdagen.