Varför gick uppdraget till dig, med bakgrund inom industrin?
– Jag tror det beror på att ska man klara det här måste det bli mer attraktiva arbets- och anställningsvillkor som underlättar rekrytering. Där kommer jag och min bakgrund in.

– Arbetet måste bli så attraktivt att både män och kvinnor vill ta de här jobben. Nu är över 90 procent kvinnor, det är ett tecken på att det finns väldigt mycket att göra. Inom industrin är det tvärtom, långsiktigt måste man bryta sådant.

Vad har just det för betydelse?
– Du måste ha en sådan attraktiv arbetsplats och arbetsorganisation så att det blir ett val att jobba här. Inte bara för den som vill ha ett deltidsjobb, eller en kompletterande inkomst. Man ska kunna jobba heltid i en bra arbetsmiljö med bra arbetsvillkor. 

Hur ska du göra?
– Det måste till en bättre samordning mellan kommuner, regioner och staten. Det är inte tillräckligt genomtänkt och effektivt. Det finns också stor förbättringspotential inom ledarskapet.

– Inom Metall pratade vi mycket om ”det goda arbetet” på min tid. Inom industrin har man kommit mycket längre än inom vård och omsorg. Finns inget skäl att den viktiga sektorn ska hänga efter.

Det här är ju offentligt finansierade verksamheter.
– Det är ju medborgare som betalar skatt. Vi är säkert beredda att betala för en bra vård och omsorg genom hela livet. Jag har i mina dagar pratat mycket om vikten av en konkurrenskraftig industri. Men som socialdemokrat kan man ju säga att industrin är medlet för en bra välfärd för alla, målet är välfärden.

Det här är ju en kommunal fråga, var kommer staten in?
– Det finns tillsyn via olika myndigheter från statens sida. På något sätt är det ändå den nationella nivån som ansvarar för att en lägsta standard fungerar i hela landet.

Du gick själv i pension 2005, har du själv tagit del av kommunal äldrevård eller omsorg?
– Nej, men den tiden kommer. Då måste man ju se till att det är en bra miljö. Ärligt talat har jag inte märkt så mycket av den där pensioneringen än. 

Göran Johnsson

Nationell samordnare för en hållbar kompetensförsörjning inom den kommunala äldreomsorgen. Regeringsuppdraget ska redovisas i juni 2021. Samma år fyller Göran Johnsson 76 år.

1992-2005 ordförande för Metall. Började sin bana som verkstadsarbetare på Volvo i Olofström.