Människoexploatering är en ny brottsrubricering, införd i lagboken förra året.

Lagen är till för att komma åt när människor exploateras i exempelvis tvångsarbete eller arbete under uppenbart orimliga villkor. 

Om brottet är grovt kan det leda till max tio års fängelse, annars max fyra år.

Under torsdagen har en rättegång inletts där lagstiftningen ska testas för första gången. Åtalet gäller även olaga hot. 

Målet rör två personer från Bangladesh som uppger att de förra hösten fick jobb på en restaurang i Östergötland.

De fick även del av en bostad i anslutning till restaurangen, samt mat därifrån. Utöver mat och bostad ska de ha blivit lovade hundra kronor i timmen i lön.

Enligt åtalet har de dock inte fått något betalt. Arbetsdagarna har varit elva till tolv timmar långa, upp till sju dagar i veckan.

Arbetsgivaren ska dessutom ha varit mycket aggressiv. Enligt de målsägande har han hotat anställda med en stekpanna, visat att han har ett vapen, samt uttalat dödshot och hot om att han kan få dem utvisade.

Flera andra personer vittnar i förundersökningen om att mannen varit aggressiv samt inte betalat löner och skatt på rätt sätt.

Själv har han nekat och uppgett att de båda målsäganden aldrig arbetat för honom, att han bara hjälpt dem med boende.

Men enligt åtalet har de båda arbetat på restaurangen i en och en halv månad förra hösten. De var då nya i Sverige, som de kommit till för studier. 

De kunde inte språket och var beroende av den bostad som hörde ihop med restaurangen.

Åklagaren menar därför att det rör sig om människoexploatering, då lagstiftningen gäller när människor vilseleds i svåra situationer. 

I förarbetena till lagen lyfts just restaurangbranschen fram som en sektor där exploateringen är särskilt framträdande.