I Facebookflödet dyker det upp en post med tidskriftens Bangs regnbågsfärgade logga. Det är chefredaktören Vian Tahir som uppmanar oss att swisha pengar till tidningen, men meddelandet ser ut att vara nedtecknat samtidigt som skribenten befinner sig på upploppet av Stockholm Marathon.

Meningarna är upphackade och Tahir skriver om en akut kris där vi ska swisha först och fråga sen.

Hon avslutar posten med att det brinner i knutarna och upprepar att det är AKUT, i versaler. This is not a drill.

Skärmdump från chefredaktörens Facebooksida.

I närmare trettio år har tidskriften Bang varit en viktig feministisk och antirasistisk röst i den svenska debatten – under åren har tonen skiftat många gånger.

Bang har rört sig mellan folkrörelse och identitetspolitik, från akademiskt resonerande till aktivistisk och ibland personlig. På senare år har man brottats med svikande läsarunderlag och ekonomiska svårigheter.

Det har varit en turbulent tid och i våras byttes nästan hela styrelsen ut.

Så sent som i oktober förra året drog tidningen igång en omfattande prenumerationskampanj under rubriken ”Rädda Bang” där man värvade 700 nya prenumeranter.

Bang är också, tillsammans med tidskrifterna Ord & Bild, 10TAL, Paletten, Karavan och Glänta en av de tidskrifter i Sverige som mottar störst årligt kulturtidskriftsstöd från statliga Kulturrådet, 675 000 kronor.

Om det är så att tidningen inte längre kan ges ut i fysisk form så tänker vi förpacka om Bang och driva tidningen helt digitalt

Bangs styrelses talesperson Emilie Roslund

Är Bangs framtid trots det hotad på nytt?

Vian Tahir är precis i färd med att avsluta en föreläsning, men tar sig ändå tid att prata en kort stund över telefon.

Det är när vi ställer raka frågor om det ekonomiska läget som täckningen plötsligt blir dålig och samtalet avbryts.

I stället hänvisar chefredaktören till en officiell förklaring som ska postas på Twitter senare under kvällen:

De närmsta dagarna fortsätter uppmaningarna om att swisha och prenumerera, men aldrig från Bangs officiella konton.

Vi kontaktar chefredaktören på nytt, den här gången via mail. Men på frågan om det finns risk att tidningen kan försättas i konkurs får vi inga raka svar.

Då begär vi ut tidskriftens resultatrapporter och ansökningar för tidskriftsstöd hos Kulturrådet. Verksamhetens omsättning har minskat med över en fjärdedel sedan 2016 och prenumerantsintäkterna halverats.

I både innevarande och förra årets ansökningar skriver man en prognos med ett underskott på 200 000 kronor. Men tittar man närmare på siffrorna ser det ut att bli värre än så.

Bang ägs av en ideell förening. När vi ringer ordföranden, Johanna Lindell, hänvisar hon alla frågor till Vian Tahir.

Om något beslut behöver fattas kring tidningens framtid så är ju det styrelsens ansvar, chefredaktören är ju tillsatt av er?
”Du får prata med Vian Tahir”.

Vi ringer chefredaktören igen, som befinner sig på semester. Men några dagar senare får vi svar via mail.

”Vi jobbar på med att få in olika former av ekonomiskt stöd under hösten, som till exempel stora som små donationer. Som det ser ut nu är en konkurs inte aktuell. När det gäller framtiden är det svårt att sia om hur tidningen kommer se ut eller förvandlas på längre sikt, men just nu är vi och fortsätter vara ett magasin”, skriver Vian Tahir.

Samma frågor skickas till Johanna Lindell som istället meddelar att hon lämnat sin post som styrelseordförande.

Varför vill hon inte gå in på, men hon önskar nuvarande styrelse lycka till i sitt arbete och hänvisar till styrelsens talesperson Emilie Roslund, vilken bekräftar det kritiska ekonomiska läget.

”Det är absolut nödvändigt att hitta andra inkomstkällor”, säger hon över telefon.

Finns det någon risk att Bang kommer att försättas i konkurs?
”Vi hoppas kunna hitta lösningar, men vi tar det dag för dag. Vi vill alla Bangs bästa.”

Bang har sagt upp sina kontorslokaler, vilket blir en besparing på 225 000 men siffrorna i redovisningarna talar för att det ändå inte är tillräckligt.

Samtidigt bör de 700 helårsprenumerationer som tecknades i oktober 2018 för att rädda Bang nu ha löpt ut. Ingen återvärvning av dessa tycks ha tagit vid – annat än chefredaktörens krismeddelande på sociala medier. 

Bang har rört sig mellan folkrörelse och identitetspolitik, från akademiskt resonerande till aktivistisk och ibland personlig. På senare år har man brottats med svikande läsarunderlag och ekonomiska svårigheter

Sara-Märta Höglund

I sin ansökan till Kulturrådet inför nästa år har Vian Tahir trots det budgeterat med fördubblade prenumerantsintäkter mot 2018. Över en miljon kronor.

Ändå uppger både chefredaktör och styrelse att det i nuläget inte finns några planer på en liknande kampanj som ”Rädda Bang”. Enligt Emilie Roslund vill man istället hitta en ”långsiktig lösning”.

De ekonomiska svårigheterna drabbar inte bara redaktion och styrelse. Frilansen Maria Fredriksson driver adoptionskritiska kontot @stulenidentitet på Instagram, hon blev för en tid sen kontaktad av Bang som ville beställa ett jobb av henne.

Texten var omfattande och skulle innebära flera dagars arbete, men ersättningen Maria blev lovad motsvarar en och en halv timmes jobb.

”För mig var det så viktigt att nå ut med frågan, därför satte jag det här med arvodet åt sidan”, berättar Maria Fredriksson.

Maria lämnar den beställda texten som avtalat och efter feedback från redaktören bearbetas texten ytterligare inför en publicering. När hon sedan lämnar in det beställda materialet för andra gången blir svaret ett helt annat – hon kommer inte att få sina 1 500 kronor på faktura och det kommer inte att bli någon publicering.

Det ser onekligen mörkt ut för tidskriften. Bang når tiotusentals följare enbart via sina konton i sociala medier och man kommer fortsätta att föra den antirasistiska och feministiska kampen där

Sara-Märta Höglund

Via mail låter redaktören Maria veta att ”nästa nummer inte kommer att publiceras i den form som planerats” och att texten därför faller bort.

När händelsen får uppmärksamhet i två större diskussionsgrupper på Facebook backar Bang och lovar ersättning, men någon fysisk tidning att publicera i finns inte.

Styrelsens talesperson Emilie Roslund vill inte säga att numret är inställt, men senarelagt.

Hon bekräftar att styrelsen nu satt sitt sista hopp till att chefredaktören ska få till stånd en större donation – att annars bekosta ett fysiskt nummer av tidningen skulle vara en omöjlighet.

Hur en sådan donation skulle kunna se ut eller varför det inte drivs någon officiell kampanj för att samla in medel får vi inte veta.

Frågan om den fysiska tidningens framtid har varit uppe för diskussion tidigare och i skrivande stund finns inget beslut taget inför nästa år, det fattas först i mitten av december.

”Om det är så att tidningen inte längre kan ges ut i fysisk form så tänker vi förpacka om Bang och driva tidningen helt digitalt”, säger Emilie Roslund.

Det ser onekligen mörkt ut för tidskriften. Bang når tiotusentals följare enbart via sina konton i sociala medier och man kommer fortsätta att föra den antirasistiska och feministiska kampen där.

Men om pappersutgåvan läggs ned riskerar de inte bara uteblivna prenumeranter utan även att förlora kulturtidskriftsstödet.

Som i dag är högre än prenumerantsintäkterna.