”Förändringen av Arbetsförmedlingen ska vara fullt genomförd under 2021”. Så lyder formuleringen i Januariavtalet, den fyrpartikompromiss som låg till grund för regeringsbildningen efter riksdagsvalet 2018. 

Att det har skett snabba förändringar på myndigheten har både arbetsförmedlare och arbetssökande vittnat om i tidigare intervjuer med Arbetet.

Nu höjer även LO-förbund och LO centralt ett varningens finger för tidsplanen. 

– Tidsplanen känner inte alls realistisk. Den är inte framtagen med Sveriges löntagares bästa för ögonen, säger Byggnads ordförande Johan Lindholm. 

Han och Byggnads är oroliga för att de snabba förändringarna på Arbetsförmedlingen ska påverka Byggnads medlemmar negativt. 

– Arbetsförmedlingen är viktig för våra medlemmar. De har en hög kompetens när det kommer till våra yrken och våra utbildningar. Vi är oroliga att myndigheten försvinner och ersätts av någon privat tjomme som i stället erbjuder healing, säger Johan Lindholm. 

Du sitter även i Socialdemokraternas partistyrelse. Driver du kravet att partiet ska försöka få mer tid till reformen? 

– Det är klart att jag ställer krav på att det här blir gjort på ett riktigt sätt, absolut. 

Men har du lyft det i partistyrelsen? 

– Jag har pratat om många delar av Januariavtalet. I det här fallet har jag varit väldigt kritisk. 

LO:s förste vice ordförande Therese Guovelin kommenterar tidsplanen för AF-reformen så här: 

– Det är väldigt, väldigt tajt. Vi tycker att det är för kort tid och att forcera fram en omläggning och vi tycker inte att man ska göra förändringen i ett svep, säger hon. 

Hon säger att det är extra oroligt nu, när vi går in i tider med sämre konjunktur. 

– Hur ska våra medlemmar få det stöd som behövs? undrar hon. 

Tror du att den här reformen kommer vara fullt genomförd år 2021?

– Jag förutsätter att regeringen och samarbetspartierna är ute efter att det ska bli en hållbar förändring. Men jag har jättesvårt att se hur det ska vara fullt genomfört 2021. 

På frågan om LO tycker att S ska jobba för att skjuta upp slutdatumet för AF-reformen svarar Therese Guovelin att organisationens representanter i närtid ska träffa arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) och ställa frågor om Arbetsförmedlingen. 

– När vi har fått svar på de frågorna så får vi återkomma med hur tydliga vi kommer vara med krav på om det här bör skjutas upp eller inte, säger Therese Guovelin. 

På Handels är tongångarna snarlika. Elisabeth Brandt Ygeman, Handels andre vice ordförande, tror att det blir svårt att hinna genomföra det som står i Januariavtalet på utsatt tid. 

– Vi ser att konjunkturen vänder och fler kan bli varslade och arbetslösheten kan stiga. Arbetsförmedlingen kommer då få mer att göra och ska samtidigt hålla på med omorganisationen. Det är klart det blir tufft. 

Driver ni något krav på S att senarelägga slutdatumet? 

– Vi har ingen kampanj om det men det försiggår hela tiden diskussioner om det här. Det är en av de sakerna som oroar oss i facken och inom LO. 

Vill ni att politikerna ger reformen av AF mer tid? 

– Vi har inte tagit ställning till det. Men om vi gör bedömningen att det här inte blir bra för våra medlemmar och för andra yrken så kan vi komma fram till att man behöver ompröva själva tidsperioden.