I snart 20 år har kollektivtrafiken i Stockholms län lagts ut på entreprenad i och med systemet med offentliga upphandlingar.

I takt med att driften lagts ut på ett antal företag som drivs i vinstdrivande syfte har SL inte längre några egna anställda ute i trafiken.

De som är kvar arbetar endast med upphandling, juridik och trafikplanering. 

Konsekvenserna har varit att företag som lagt lägst anbud tenderar att vinna upphandlingen vilket i sin tur pressat arbetsvillkoren för personalen.

Det har också lett till att tydligheten i arbetsgivar- och uppdragsgivarrollen blivit alltmer diffus vilket har skapat en osäker arbetsmiljö för de anställda.

De folkvalda politikerna som har det yttersta ansvaret för kollektivtrafiken har fått en näst intill obefintlig insyn i upphandlingsprocessen som sköts helt på tjänstemannanivå.

Hösten 2017 bjöd personalorganisationerna Seko, Kommunal och Transport in representanter för de anställda samt de politiska partierna som verkar inom regionen till ett stormöte.

Trots inbjudan dök inga politiska företrädare från vare sig Moderaterna eller de övriga allianspartierna upp på mötet.

Vi behöver göra kollektivtrafiken mer trygg och attraktiv för att klara framtidens utmaningar och bidra positivt till klimatmålen

Representanter för Seko Stockholm, Kommunal Stockholms län och Transport avdelning 5

På mötet avgavs ett stort antal vittnesmål från personalrepresentanter.

Det framkom en samstämmig bild av minskad trygghet, en systematisk personalbrist och ökade kostnader som blivit resultatet av illa genomförda upphandlingar.

Oviljan från det nuvarande styret i regionen att göra något åt problemen med upphandlingarna är extremt illavarslande inför de stora upphandlingarna som just nu pågår.

Vi talar om upphandlingar i miljardklassen som berör såväl hundratusentals stockholmare som tusentals anställda i kollektivtrafiken. 

Det handlar om flera busstrafikavtal, Roslags­banan och Stockholms tunnelbana som i dag drivs av Hongkongägda MTR.

Risken är överhängande att vi återigen får se upphandlingar där arbetsvillkoren fortsätter att pressas med ännu sämre arbetsmiljö som följd. 

Därför vill vi se:

• Skärpta krav på arbetsvillkor i trafikupphandlingar.

• En oberoende utredning som ställer kostnaderna i det nuvarande upphandlingssystemet mot vad det skulle innebära att driva hela eller delar av trafiken i egen regi.

• Ett tydligt förbud mot långa entreprenörskedjor vilket drastiskt försämrar tryggheten och villkoren för de anställda.

• Steg mot att ta tillbaka trafiken i egen regi så att vi bättre kan samordna, planera och garantera säkerheten och tryggheten för de anställda och ha den insyn som krävs för att kunna följa upp och utveckla kollektivtrafiken för allmänhetens bästa.

Vi behöver göra kollektivtrafiken mer trygg och attraktiv för att klara framtidens utmaningar och bidra positivt till klimatmålen.

För detta behövs en kollektivtrafik för alla som sätter personalens och trafikanternas intressen främst.