Nya siffror visar att fack och arbetsgivare på mindre företag har lättast att komma överens om vilka som ska sägas upp. 

Utökade undantag från turordningsreglerna i mindre företag riskerar att försvåra för de lokala parterna att förhandla.

Politikerna bör därför hålla sitt löfte om att inte lagstifta om parterna kommer överens.

Mindre företag är i fokus för den utredning som ska föreslå förändringar av arbetsrätten. Att las skulle göra det svårt och dyrt för små företag att säga upp dyker återkommande upp i debatten.

I en ny undersökning från PTK har arbetsgivare och fackliga företrädare gett sin syn på turordning i praktiken. 

Drygt nio av tio uppgav att de lokala parterna kom överens om vilka som skulle sägas upp. Av dessa tyckte tre av fyra att det var lätt att enas.

Företrädare för små- och medelstora företag tyckte att det var lättast att enas. 

…viktigt att politikerna står fast vid sitt löfte att inte lagstifta och i stället låter parterna hitta lösningar som kan bidra till både tillväxt och trygghet

Martin Wästfelt & Camilla Frankelius

Förhandlingsmodellen, där det lokala facket och arbetsgivaren i förhandlingar enas om förändringar, fungerar alltså väl även på mindre företag.

På små företag med kollektivavtal är relationerna mellan parterna ofta goda och det finns en vilja att komma överens. 

Resultaten var desamma när PTK och Svenskt Näringsliv tillsammans ställde samma frågor 2011.

Förslaget om utökade turordningsregler riskerar att bli ett slag i luften. Las turordningsregler tillämpas i de flesta fall inte, istället kommer parterna överens i förhandlingar. 

Att genom lagstiftning förändra arbetsrätten, och därmed minska intresset för att komma överens genom förhandling, är dock att ta en stor risk. Det tar bort incitamenten för fack och arbetsgivare att samverka.

Arbetsgivaren ser ingen poäng att prata med facket eftersom de kan göra undantag, och facket ser inget värde i att ha en dialog med en arbetsgivare som fritt kan välja vilka som ska sägas upp.

En förändring skulle alltså innebära att parterna får svårare att komma överens om lösningar som gynnar alla parter.

Politiska förändringar som försämrar dialogen i mindre företag skulle få konsekvenser för många. De mindre företagen spelar en avgörande roll för tillväxt och sysselsättning.

Företag med mindre än 49 anställda sysselsätter uppemot 1,5 miljoner människor på arbetsmarknaden. 

Trygghet skapar rörlighet på arbetsmarknaden och bidrar till att företagen kan hitta rätt kompetens vid rätt tillfälle.

Utökade undantag från turordningsreglerna i mindre företag riskerar att försvåra för de lokala parterna att förhandla

Martin Wästfelt & Camilla Frankelius

Försämrad anställningstrygghet skulle göra en anställning i ett mindre företag otryggare och påverka möjligheterna att rekrytera kvalificerad arbetskraft. 

Förutom att det skulle bli lättare att bli uppsagd med fler undantag är också stödet vid uppsägning sämre i mindre företag utan kollektivavtal.

Företag som har kollektivavtal har också omställningsavtal. Den som blir uppsagd kan därmed få både ekonomiskt stöd och hjälp att snabbt hitta ett nytt jobb. 

Förhandlingsmodellen där det lokala facket och arbetsgivaren kan enas om förändringar har starkt bidragit till Sveriges konkurrenskraft. 

Att bejaka strukturomvandlingar har varit möjligt genom lokala förhandlingar och framgångsrik omställning.

Att bibehålla Sveriges förhandlingsmodell är en avgörande fråga för PTK i de pågående förhandlingarna för att värna en arbetsmarknad där medarbetare och chefer vågar och vill ta ansvar för verksamheten. 

När förändringar hanteras i lokala förhandlingar hittar parterna lösningar som alla är nöjda med.

Därför är det viktigt att politikerna står fast vid sitt löfte att inte lagstifta och i stället låter parterna hitta lösningar som kan bidra till både tillväxt och trygghet.