Felaktiga arbetslöshetssiffror och oklarheter kring hur hög arbetslösheten egentligen är. Det blev resultatet av att en extern leverantör tog över hälften av datainsamlingen, enligt SCB. 

Den kraftiga och plötsliga ökningen av arbetslösheten efter sommaren överraskade många.

Likaså siffrorna från september månad som slog fast att arbetslösheten nu stigit för tredje månaden i rad och landat på 7,3 procent.

Men siffrorna var felaktiga, slår SCB fast i ett pressmeddelande.

I själva verket har ökningen pågått under en längre period, och det går inte att säga exakt hur hög arbetslösheten är i dag.

Orsaken är felaktigheter i den enkätundersökning som ligger till grund för Sveriges officiella arbetslöshetsstatistik, enligt John Kling, enhetschef för arbetskraftsundersökningarna (AKU) på SCB.

Felaktigheten tog, enligt honom, sin början sommaren 2018 då den externa leverantören Evry tog över en större del av intervjuandet.

– SCB gjorde hela intervjuverksamheten själva fram till 2015 då vi på prov upphandlade en extern leverantör på 20 procent av urvalet. Från 2018 har en extern leverantör gjort 50 procent, säger han. 

Hur identifierade ni problemet?
– Vi har sett kraftiga svängningar i det material vi har fått in. Utifrån det har vi gjort flera analyser och också dragit den här slutsatsen bakåt i tiden. 

I de 50 procent av intervjuerna där man har använt en extern leverantör. Har det funnit kvalitetsbrister i hur intervjuerna genomförts?
– Det är det vi utreder just nu. Vi har precis identifierat det här och nu jobbar vi tillsammans för att komma tillrätta med problemen.

John Kling kan i dagsläget inte säga hur mycket fel arbetslössiffrorna egentligen är, eller hur hög arbetslösheten är i nuläget. Det går dock att slå fast att den har stigit sedan före sommaren, men i en jämnare takt än vad som tidigare rapporterats. 

– Den nuvarande nivån på arbetslösheten som publicerades för september månad är också överskattad. Men vi kan inte säga hur stor överskattningen är, säger John Kling.

Susanne Delastacia är presstalesperson på Evry Sverige, företaget som genomfört intervjuerna på uppdrag av SCB. 

– Frågan kring vad som har hänt, rent konkret, och vilka brister som avses är för tidigt att besvara i nuläget. Vi har inte fått en helhetsbild av det här.

Vilka åtgärder vidtar ni nu? 
– Vi arbetar tillsammans med SCB, framför allt för att kunna konstatera hur den påtalade kvalitetsproblematiken ser ut först av allt. Steg nummer två är självklart att åtgärda eventuella brister som framkommer.

Kan man lita på statistik med ursprung från Evry?
– Vi är underleverantör till SCB, som har gett oss detta uppdrag. SCB har huvudansvaret när det kommer till kvalitetssäkring. Det är egentligen en fråga till SCB. Evry sätter alltid högt värde i att leverera kvalitet i alla uppdrag som vi arbetar med och det gäller särskilt när det kommer till en statlig aktör som SCB.