– Vi räknar med att konjunkturavmattningen inte blir så dramatisk. Samtidigt har vi riskerna på nedåtsidan i vår prognos, så att i det läget sätta sig och förhandla om löneökningar ett eller flera år framöver kommer inte vara lätt, säger Karolina Holmberg, chef för arbetsmarknad och prisbildning på Konjunkturinstitutet till Ekot.

KI menar att fack och arbetsgivare i det här läget kan bidra till högre sysselsättning och lägre arbetslöshet genom att komma överens om återhållsamma löneökningar.

Vad som är återhållsamt överlåter myndigheten till parterna att förhandla om men dess prognos är att de avtalade löneökningarna blir ungefär som i förra avtalsrörelsen på drygt 2 procent per år.

Läs en mer ingående artikel om Konjunkturinstitutets rapport här.