Fackförbundet Unionen är mitt uppe i sin kongress. Och ett av de första besluten var att ändra formuleringen i portalparagrafen.

Efter ett förslag från styrelsen ska förbundet nu aktivt verka för grundläggande demokratiska principer, i stället för att ”bara” värna dem.

– Vi gör ett tydligt ställningstagande som pekar på aktiv handling. Det i sin tur bygger på insikten att vi inte kan ta demokratin för given, utan att den måste försvaras och utvecklas hela tiden och i varje generation. Vi som Sveriges största fackförbund måste ta ansvar för detta, säger förbundsordförande Martin Linder till Arbetet.

Varför behövs denna paragrafändring just nu?
– Om vi tittar vi ut i världen så kan man kan se att frågor som pressfrihet, yttrandefrihet och fackliga rättigheter snarare har en negativ än positiv utveckling. Sverige verkar i en globaliserad värld och vi är inte immuna mot detta.

Eftersom det gällde en ändring i stadgarna krävdes två tredjedels majoritet under omröstningen, men det räckte med muntligt bifall med stor enighet.

Och Martin Linder tror att frågan är lika viktig för medlemmarna som för kongressombuden.

– Kongressen är det bästa sättet vi har för att representera medlemmarna. Och den stora uppslutning som funnits kring det här förslaget kan inte tolkas på annat sätt än att det är viktigt för våra medlemmar.

Hur ska en företrädare för Unionen verka för demokratin?
– Bara för att vi fattat detta beslut ska inte våra förtroendevalda börja arbeta på ett helt nytt sätt. Men alla ska känna att de är bärare och en aktiv del av de grundläggande principerna i vår förening, där portalparagrafen är en viktig del. Det kan ta sig olika uttryck i olika sammanhang.

För några år sedan fick Unionens förbundsstyrelse kritik från ett antal anställda och förtroendevalda för att inte ha tagit avstånd från Sverigedemokraterna, vilket bland andra Vision, ST och Vårdförbundet gjort.

Men enligt Martin Linder är den nya formuleringen inte ett steg i den riktningen.   

– Nej, den här frågan kan inte isoleras till det perspektivet. Detta är ett generellt ställningstagande för att demokratin måste stärkas och utvecklas i varje tid.

En annan förändring som kongressen nu beslutat om är en avgiftshöjning med tio kronor i månaden.

– Unionen har funnits i 11 år och vi har inte rört medlemsavgiften en enda gång. Så nu var det dags att göra det för att få rätt balans i ekonomin. Vi gör en måttfull höjning på tio kronor och har fortfarande en av de lägsta avgifterna bland fackförbund i Sverige, säger Martin Linder.

Samtidigt har ni ett kapital på 25 miljarder kronor. Varför är det då nödvändigt att höja avgiften?
– Det faktum att vi har ett stort kapital är ett resultat av insatser och beslut från våra företrädare. Vi har en skyldighet att förvalta kapitalet på ett klokt och balanserat sätt, så att vi kan lämna över facklig styrka och ekonomisk kapital till framtida generationer.

Under sitt invigningstal betonade Martin Linder även vikten av reallöneökningar, social trygghet, klimatfrågan samt den svenska modellen.

– En av de viktigaste frågorna på kongressen är det handlingsprogram där vi säger att vi ska ha ett tydligt fokus på att försvara, utveckla och förstärka den svenska partsmodellen och öka den fackliga organisationsgraden. Vi måste lägga i en högre växel på att bygga facklig styrka på arbetsplatsnivå, att återta arbetsplatsen, säger Martin Linder.

Under torsdagsförmiddagen blev Martin Linder omvald som ordförande av en enhällig kongress.

Förändringen av portalparagrafen

Ur Unionens stadgar

§1.1 Förbundets värderingar

Unionen är en medlemsstyrd organisation som bygger på solidaritet och värderingar som värnar grundläggande demokratiska principer i samhället samt respekten för jämställdhet, jämlikhet och mångfald samt alla människors lika värde. Förbundet är partipolitiskt obundet.

Ändras till:

Unionen är en medlemsstyrd organisation som bygger på solidaritet och värderingar som verkar för grundläggande demokratiska principer i samhället samt respekten för jämställdhet, jämlikhet och mångfald samt alla människors lika värde. Förbundet är partipolitiskt obundet.