En chocknota på totalt 1,2 miljoner kronor. Det fick företaget IOS som driver två spelhallar i Stockholm av Arbetsmiljöverket i fjol.

Företaget hade brutit mot arbetstidslagen och tvingades betala rekordhöga avgifter.

Det här är bara en av de så kallade sanktionsavgifter som Arbetsmiljöverket beslutar om för olika typer av brister i arbetsmiljön. Och myndigheten beslutar om allt fler avgifter.

Det visar Arbetet granskning av alla sanktions-avgifter de senaste fem åren. 

Förra året krävde Arbetsmiljöverket in fler än 1 000 sanktioner, jämfört med drygt 300 för fyra år sedan.

Och fortsätter årets trend blir det ännu fler i år. 

Sedan 2014 kan fler arbetsmiljöbrister beläggas med sanktionsavgifter  än tidigare.

Vad är skillnaden mellan sanktionsavgift & böter?

En sanktionsavgift är en avgift som Arbetsmiljöverket beslutar att arbetsgivaren ska betala.

Böter är ett straff som man döms till i en domstol. Det är en kriminell handling att bryta mot en regel som omfattas av böter. Då hanteras ärendet av polis och går sedan vidare till åklagare och domstol. 

Källa: Arbetsmiljöverket

– I början hade vi fokus på att informera om ändringarna. Jag tror att inspektörerna har blivit bättre och bättre på att använda de nya sanktionsmöjligheterna i vår tillsyn, säger Monica Björk, tillförordnad chef på Arbetsmiljöverkets inspektionsenhet. 

Ungefär 12 procent av samtliga sanktionsavgifter ligger på 10 000 kronor. Men i vissa fall kan det handla om mycket större summor än så.

Företaget IOS som driver två spelhallar under namnet Inferno online i Stockholm fick i fjol två avgifter på tillsammans 1,2 miljoner för otillåtet nattarbete – den högsta sanktionen det året. 

– Det blir väldigt kännbart när man gör fel. Här blev det nog en chock över hur hög avgiften blev, säger Arbetsmiljöverkets inspektör Jenny Bengtsson som var i spelhallen för en inspektion. 

IOS hade upprepat brutit mot arbetstidslagen genom att låta sina anställda jobba natt.

Det fanns varken ett tillstånd för att göra undantag från reglerna eller ett kollektivavtal där nattarbetet tilläts. 

Så mycket har antalet sanktionsavgifter ökat 

Antal utdelade sanktionsavgifter 2015–2019 (avgifter 2019 januari–juli).

När det handlar om brott mot arbetstidslagen sätts avgiften nämligen utifrån hur många arbetade timmar som företaget brutit mot lagen.

I detta fall var det fler än 2 000 timmar.

Det är när arbetsgivare bryter mot vissa av Arbetsmiljöverkets föreskrifter som myndigheten får besluta om en sanktionsavgift.

2014 gjordes systemet om. Det blev möjligt att på fler områden snabbt kräva arbetsgivare på sanktionsavgifter i stället för, som tidigare, dra i gång en lång rättsprocess som i ett fåtal fall ledde till fängelse eller böter. 

– Vi såg också att vi oftast inte vann processerna. Det tog mycket kraft och gav lite, säger Monica Björk. 

Det blir väldigt kännbart när man gör fel. Här blev det nog en chock över hur hög avgiften blev

Jenny Bengtsson, inspektör Arbetsmiljöverket

Den vanligaste orsaken till sanktionsavgift är att fallskydd saknas.

Men det är också ofta fråga om att behållare och maskiner inte besiktigats, att det saknas trucktillstånd eller att arbetsmiljöplan saknas vid olika byggjobb. 

Att vissa områden sticker ut kan enligt enhetschefen Monica Björk bero på att Arbetsmiljöverket gjort extra tillsynsinsatser just där. 

Är sanktionsavgifter ett sätt att förhindra dödsolyckor?
– Ja, just när det gäller omedelbara, allvarliga risker vill man ha en så snabb process som möjligt för att motivera efterlevnad, säger Monica Björk. 

På spelhallarna Inferno online ledde faktiskt miljonnotan till snabba förändringar, berättar inspektör Jenny Bengtsson.

Spelhallarna tecknade kollektivavtal och började med ett systematiskt arbetsmiljöarbete. 

– I det brev jag skrev för att avsluta ärendet broderade jag faktiskt ut lite. De förtjänade en eloge för vad de hade gjort. De hade gjort mer än att bara uppfylla kraven. 

Arbetet har sökt IOS för en kommentar men inte fått svar.

Orsaker och branscher

Vanligaste orsakerna till sanktionsavgift 

1. Fallskydd saknas

2. Trucktillstånd saknas

3. Obesiktigad trycksatt anordning

4. Arbetsmiljöplan saknas

5. Obesiktigad lyftanordning

Vanligaste branscherna 

1. Byggverksamhet

2. Handel

3. Tillverkning

4. Transport och magasinering

5. Fastighetsverksamhet

Högsta avgifterna 2015–2019

IOS 954 544 kr (brott mot arbetstidslagen)

Göteborg Energi 600 000 kr (obesiktigad trycksatt anordning)

Karl Segerström 500 000 kr (saknade EG-försäkran för maskin)

Stena Recycling 500 000 kr (bristande dokumentation för trycksatt anordning)

Mångkulturell kunskap 408 000 kr (brott mot arbetstidslagen)

Fotnot: Avgifterna kan ha överklagats och ändrats av domstol.

Källa: Arbetsmiljöverket