Stockholm står precis som de flesta andra kommuner och landsting inför stora utmaningar inom välfärden. 

Bristen på utbildade lärare får mycket uppmärksamhet i media, men under de kommande åren kommer vi också att behöva utbilda och anställa tusentals nya barn­skötare, undersköterskor, personliga assistenter och vårdare runt om i våra kommuner. 

Mycket behöver göras med arbetsmiljön, lönerna och arbetsvillkoren inom välfärdsyrkena för att rekryteringsbehoven ska kunna mötas. 

Men vi behöver också höja statusen på själva yrkesutbildningarna och erkänna att en undersköterska eller barnskötare under utbildning är minst lika viktig som en högskolestudent. 

Ett konkret sätt göra det är att även ge den som läser en yrkesutbildning på Komvux möjlighet att få en studentbostad hos något av våra tre kommunala bostadsbolag.

En undersköterskas eller barnskötares studier måste få väga lika tungt som högskolestudentens

Clara Lindblom (V)

I dag måste du läsa på universitet, högskola eller yrkeshögskola för att ha möjlighet att söka en studentbostad via bostadsförmedlingen. 

Samtidigt kommer vi framöver vara helt beroende av att fler väljer att utbilda sig till exempelvis undersköterska eller barn­skötare även i vuxen ålder.

Som de flesta andra kommuner kommer vi också ha svårt att rekrytera anställda med rätt kvalifik­ationer till äldreomsorgen där antalet äldre med komplexa vårdbehov ökar. 

Det kommer helt enkelt inte att fungera att anställa medarbetare utan utbildning – vi kommer behöva fler undersköterskor. 

En bostad under studietiden kan vara helt avgörande för om du kan tacka ja till en studieplats, även om du läser på Komvux. 

Det är inte rimligt att den möjligheten bara är förbehållen den som studerar på universitet eller högskola.

På grund av den sociala snedrekryteringen till högskolan kommer dessutom de flesta som studerar på högskolan från akademikerhem, medan det är tvärtom när det kommer till den kommunala vuxenutbildningen. 

Att även ge yrkesstudenter på Komvux möjlighet att ta del av stadens studentbostäder är därmed också en rättvisefråga samtidigt som det skulle kunna vara en viktig pusselbit för att få fler sökande till yrkesutbildningarna. 

De privata fastighetsägarna styr vi inte över – men däremot de kommunala bostadsbolagen Svenska Bostäder, Familjebostäder och Stockholmshem. 

Vänsterpartiet vill därför ändra reglerna så att även yrkesstudenter på Komvux kan söka studentbostad på samma villkor som andra studenter.

Det här är bokstavligt talat livsviktiga utbildningar.

En undersköterskas eller barnskötares studier måste få väga lika tungt som högskolestudentens.