Under tisdagen stod det klart att Ardalan Shekarabi (S) tar över som ny socialförsäkringsminister. Det efter att Annika Strandhäll (S) avgått på grund av sin sambos hastiga bortgång.

Ardalan Shekarabi, som tidigare varit civilminister, tar därmed över ansvaret för sjukförsäkringen, ett område där regeringen kritiserats hårt på grund av Försäkringskassan hårda regler för den som blivit sjukskriven.

Kjell Rautio, ansvarig för sjukförsäkringsfrågor på LO menar att det finns tre områden där Ardalan Shekarabi och regeringen måste leverera under mandatperioden.

– Systemfelen i sjukpenningen kring tidsgränserna och vad som bedöms som normalt förekommande arbete måste åtgärdas, kvalifikationskraven i sjukersättningen måste bli rimligare, och systemet måste få en högre grad av legitimitet genom att höja inkomsttaket. 

LO har tidigare kritiserat regeringen för de hårda kraven för att få sjukpenning och sjukersättning, det som tidigare kallades förtidspension.

Kjell Rautio menar att det är en av anledningarna till att regeringen tillsatt en rad utredningar på området. Utredningar som väntas vara klara i vinter och vår.

– Vi hoppas att de resulterar i praktisk politik för annars är ju inte utredningarna särskilt mycket värda. 

LO vill också se att minst 80 procent av befolkningen får ersättning från sjukförsäkringen på 80 procent av inkomsten.

I dag ligger siffran bara på omkring 50 procent.

Resten tjänar så mycket att de slår i inkomsttaket om de blir sjukskrivna vilket kan leda till att systemet förlorar i legitimitet då allt fler kompletterar med privata försäkringar, enligt Kjell Rautio.

Visserligen höjdes inkomsttaket förra mandatperioden, men inte tillräckligt mycket, menar han.

– Då spricker den generella välfärdspolitiken. Det här har varken borgeliga eller socialdemokratiska regeringar tagit på tillräckligt stort allvar. Man orkade inte hela vägen fram under förra mandatperioden. Nu är det dags att leverera fortsättningen.

Arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv anser å sin sida att det är viktigt att Ardalan Shekarabi ”håller fast vid målet om en låg och stabil sjukfrånvaro”.

– För att nå det bör han säkerställa att Försäkringskassan både ger rätt ersättning till rätt person och samverkar med arbetsgivarna och vården för att möjliggöra en tidig återgång i arbete, skriver Catharina Bäck, förhandlare och försäkringsexpert på Svenskt Näringsliv i ett mejl till Arbetet.

Svenskt Näringsliv vill också att Ardalan Shekarabi slopar planerna på den nya familjeveckan och uttrycker oro över hans uttalanden pensionssystemet.

– När Ardalan Shekarabi säger att vårt pensionssystem är bland de stabilaste i världen och samtidigt vill höja pensionerna måste han förstå det direkta sambandet mellan en väl fungerande arbetsmarknad och bra pensioner. Fler arbetade timmar och ett totalt sett längre arbetsliv ger bättre pensioner. Att höja avgiftsuttaget kan leda till det motsatta, skriver Catharina Bäck från Svenskt Näringsliv.