Rätt till vila och andra arbetsvillkor för dem som kör i olika länder inom EU.

Det handlar EU:s paket om yrkeschaufförer väldigt kortfattat om. Det har varit på väg till slutförhandlingar i ett halvår men ständigt fallit på målsnöret.

En stor mängd ändringsförslag gjorde att en första omröstning i parlamentet sköts upp i våras.

Försök gjordes att skjuta upp voteringen på nytt men till sist, den fjärde april, gav parlamentet sitt bifall.

Det borde ha inneburit att förslaget skulle slutförhandlats med parlamentet och rådet. Men nu kom ett EU-val emellan.

Därmed såg motståndarna nya chanser att stoppa lagändringarna.

Arbetet har tidigare rapporterat om hur ett förslag om att hela lagpaketet skulle jobbas om från grunden röstades ned i förra veckan. I dag kunde transportutskottet ha krävt att parlamentet skulle jobba om sitt ställningstagande innan slutförhandlingarna får börja.

Men det blev alltså ja till att börja förhandla enligt det gamla beslutet i dag.

Det betyder inte att reglerna är klubbade och klara. Nu ska som sagt parlamentet, kommissionen och ministerrådet enas i slutförhandling, så kallad trialog.

Med tanke på hur omtvistat förslaget varit hittills lär det också innebära utmaningar, särskilt som även EU-kommissionen inom kort ska bytas ut.

– Det är eftersträvansvärt att skapa så breda majoriteter som möjligt för lagstiftningen och det är klart att det är problematiskt om en stor grupp medlemsstater, ledamöter och politiska grupper känner sig helt överkörda, sa S-parlamentarikern Johan Danielsson förra veckan till Arbetet.

– Jag hoppas att vi under trialogen kan försöka hitta små justeringar som gör förslaget lite mer acceptabelt för alla, men samtidigt är det inget alternativ att inte göra någonting, fortsatte han.

Konflikten rörande lagstiftningen delar Europa i öst och väst.

Många från östra Europa ser reglerna som protektionistiska, medan länderna i väst talar om att skapa lika villkor och schysst konkurrens.