Ackordslönesystemet för 240 anställda på Coops terminal i Västerås har länge varit föremål för diskussioner mellan facket och arbetsgivaren.

På grund av arbetsmiljöproblem sade facket upp den lokala överenskommelsen om systemet 2018.

Nu har arbetsgivaren ensidigt tagit tillbaka systemet – men ändrat trappan.

– Man plockar 8-12 ton per dag. Det är tungt och stressigt. Det nya systemet innebär att du måste plocka mer för att komma upp i samma lön som förut. Man är ju där för att tjäna pengar och det gör att det blir stressigare, säger Tobias Täpp, klubbordförande på lagret.

Handels menar att arbetsgivaren inte ensidigt kan införa ett ackordslönesystem och att det bryter mot kollektivavtalet. Om inte fack och arbetsgivare kan komma överens om ett system så ska vanlig timlön gälla.

Därför stämmer nu Handels Coop i Arbetsdomstolen och kräver en halv miljon kronor för kollektivavtalsbrott. 

Tobias Rydergren, presschef på Coop, säger att företaget inte tycker att de bryter mot kollektivavtalet. 

– Vi anser inte att kollektivavtalet begränsar oss från att betala en högre lön, baserad på prestation i form av ett tillägg, utöver avtalets lägstalöner.

Varför har ni infört ett system utan att komma överens med facket?
– Vår ambition har varit att komma överens lokalt om ett nytt avtal och vi har därför vid ett flertal tillfällen förhandlat för att träffa en överenskommelse. Men då vi till slut inte kunde enas införde vi ett nytt system, säger han.

Facket menar att systemet leder till arbetsmiljöproblem och att det är tungt och stressigt. Vad gör ni för att säkerställa arbetsmiljön för dem som jobbar på ackordet?
– Vi jobbar hela tiden med att förbättra och utveckla arbetsmiljön. Sedan några år tillbaka så roterar man i genomsnitt ungefär halva arbetstiden mellan expedition och mindre fysiskt krävande arbetsuppgifter.

Artikeln är tidigare publicerad i tidningen Handelsnytt, som tillsammans med Arbetet och fem andra tidningar ingår i LO Mediehus.