De större massa- och pappersindustrierna har de senaste fem åren i de flesta fall gjort miljardvinster varje år, med en topp för rörelseresultaten 2018.

Några exempel från förra året är Stora Enso, med en vinst på 12,5 miljarder kronor.

Södra gjorde en vinst på 4,5 miljarder, SCA på 4 miljarder, Holmen nära 2,4 miljarder och Billerud Korsnäs drygt 1,4 miljarder.

Massaindustrins lönsamhetsomdöme har under de senaste fem åren överstigit tillverkningsindustrins (sju av tio bolag har trott på en stigande lönsamhet) och även för pappersindustrin har lönsamhetsomdömet stigit.

Investeringsnivåerna visar också på en välmående bransch. 

Från 2016 till 2019 har massa- och pappersindustrin investerat cirka 40 miljarder kronor. I början av september beslutade SCA att satsa 7,5 miljarder i Obbola och Metsä Tissue planerar investeringar på cirka 2,4 miljarder i Mariestad.

Vi gläds åt att industrin är så konkurrenskraftig och bidrar till att stärka Sveriges handelsbalans.

Mellan 80 och 90 procent av det vi producerar går på export.

Våra medlemmar har varit den viktigaste resursen i denna utveckling. 

Att vi fick ett överlägset avfärdande av vårt krav från motparten var väntat och kan sägas ingå i spelets regler. Men att våra vänner inom IF Metall också kritiserar kravet tycker vi är olyckligt

Pontus Georgsson

1980 hade Pappers 41 000 medlemmar, vid årsskiftet var antalet yrkesaktiva medlemmar 14 000.

Allt färre pappersmedlemmar tillverkar allt mer massa och papper. 2006 tillverkades 1 000 ton per medlem och 2018 var siffran uppe i 1 600 ton. 

Mot denna bakgrund har vi i Pappers haft att formulera våra lönekrav inför 2020 års avtalsrörelse, där huvuddelen av Sveriges löntagare kommer att omfattas av förhandlingar om löner och arbetsvillkor.

Vi har gjort vårt jobb och funnit att det finns ett löneutrymme på cirka 4 procent.

Bolagen har, som beskrivits tidigare i denna text, investerat rejält i produktionen. Men inte i personalen. 

Nu är det dags att också personalen betraktas som en resurs och får sin del av kakan.

Trycket från våra medlemmar som stått tillbaka i många år, är mycket hårt. Det finns ett utrymme och det tänker vi ta! 

Vi räknar med en tuff match mot arbetsgivarna, men vi vet att kravet inte alls är orealistiskt utan går att infria med hjälp av medlemmarnas tryck.

Pappers medlemmar vid SCA i Munksund fick drygt 4 procent i de lokala förhandlingarna 2019.

Pappers avdelningsordförande Stefan Lundkvist, kommenterade i Affärsvärlden vårt krav på fyra procent 2020:

”Att pengarna finns i bolagen är helt klart. Vi är tvungna att ha en högre nivå för att säkra kompetensen. Vi har problem att både anställa och behålla personal, på grund av lönenivån. För våra medlemmar är det rimliga krav och helt i linje med vad vi också fick lokalt 2019”, sade han.

”Saknar helt verklighetsförankring” fnyste Industriarbetsgivarnas vd Per Hidesten i en TT-intervju den 4 september, dagen då vi på en presskonferens offentliggjorde kravet på 4 procent.

Att vi fick ett överlägset avfärdande av vårt krav från motparten var väntat och kan sägas ingå i spelets regler.

Men att våra vänner inom IF Metall också kritiserar kravet tycker vi är olyckligt. 

Bolagen har, som beskrivits tidigare i denna text, investerat rejält i produktionen. Men inte i personalen

Pontus Georgsson

”Om Pappers bänkar sig hårt vid den här nivån, då kan det bli svårt att få ihop en LO-samordning”, sade en högt uppsatt företrädare för IF Metall i media. 

Självklart kommer vi att samverka inom LO för att få till stånd en samordning. 

I den processen måste alla förbund vara involverade i fastställandet av våra gemensamma krav och alla måste vara beredda att kompromissa. 

Men Industriavtalet, eller det så kallade märket, får varken bli en tvångströja eller ett tak. 

Vi vill med vårt krav också stimulera andra förbund inom LO att ta höjd för högre lönekrav och vill de ha vårt stöd kommer vi att ge det. 

För oss innebär samordning att vi hjälper och uppmuntrar varandra, i stället för att stjälpa och kritisera. Inget hindrar oss att vidta sympatiåtgärder när det behövs, det är så vi visar vår solidaritet. 

Pappers är ett litet förbund med 94 procents organisationsgrad. Vår främsta uppgift är att kämpa för våra medlemmar. 

Därför är det självklart för oss att lyssna på dem och ställa våra lönekrav utifrån det utrymme som finns.