Enligt rapporten är inkomsten en avgörande faktor för vem som får tillgång till utbildning. Men ansvaret ligger också på regeringsnivå.

Länder som inte investerar i gratis utbildning har fler barn som inte går i skolan.

I Pakistan, som är ett av de länder i världen som investerar minst i utbildning, går 24 miljoner barn inte i skolan.

Enligt Oxfam tenderar skolor i rika områden dessutom att få mer stöd än skolor i fattiga områden.

I länder som Malawi, Burkina Faso, Madagaskar, Lesotho och Senegal går över hälften av de statliga utbildningsresurserna till den rikaste 10 procenten.

För flickor kan situationen vara ännu värre än för pojkar.

Många av världens fattigaste flickor sätter aldrig sin fot i ett klassrum.

I exempelvis Pakistan är det tre gånger så vanligt att flickor som lever i fattigdom inte gått i skolan alls, jämfört med pojkar som kommer från fattiga förhållanden, skriver hjälporganisationen.