Det vanligaste ämnet för tvister i Arbetsdomstolen är just anställningsskydd.

Den senaste månaden har fackförbund lämnat in fem stämningar där de hävdar att deras medlemmar mist anställningar utan att det funnits tillräckliga skäl: 

1. Avslöjade företagshemligheter?

Verkstadsarbetaren avskedades efter anklagelser om att han avslöjat företagshemligheter och uppträtt illojalt.

IF Metall har stämt arbetsgivaren och krävt skadestånd på 200 000 kronor. Facket hävdar att mannen inte agerat så som företaget påstått.

2. Sexuella trakasserier? 

Konsultföretaget var i Sälen på teambuilding. En manlig och en kvinnlig kollega delade ett tvåbäddsrum där sängarna visade sig stå tätt ihop.

Enligt mannen upptäckte han på natten att han i sömnen lagt sig tätt intill kollegan och slagit armen om henne.

Han avskedades sedan för sexuella trakasserier. Unionen menar att det saknas grund för avsked. I stämningen krävs 150 000 i allmänt skadestånd samt ersättning för förlorad inkomst.

3. Fel värderingar?

En garageport skadades när ambulanssjuksköterskan körde. Kostnaden för skadan, 6 000 kronor, drogs sedan av på hans lön.

Detta ledde till en första stämning, där Vårdförbundet hävdade att arbetsgivaren inte hade rätt att dra pengar. Detta startade en snöbollseffekt som ledde till ytterligare en stämning i augusti – nu hade nämligen ambulanssjuksköterskan avskedats.

Han uppger att de förklaringar han fått har handlat om att han skapat dålig publicitet med den tidigare tvisten och att hans ovilja att betala porten visat att han har ”fel värderingar”.

Skadeståndskravet i stämningen är på sammanlagt 750 000 kronor till mannen och förbundet, plus ersättning till mannen för utebliven inkomst.

4. Fusk med ersättningar?

Säljaren hade varit anställd i nästan fem år då hon avskedades i början av året. Enligt facket hade hon begärt mer kostnadsersättningar än hon haft rätt till efter resor i tjänsten.

Facket uppger däremot att kvinnan har begärt pengar enligt instruktionerna och att hon kan stärka detta med bland annat kvitton. Unionen kräver i stämningen 150 000 kronor i allmänt skadestånd, plus ersättning för uteblivna inkomster.

5. Uppsagd trots förtur? 

Universitetslektorn blev uppsagd efter fem års anställning, med hänvisning till arbetsbrist.

Nu hävdar Sacoförbundet SULF att han hade kvalifikationer för att erbjudas en annan ledig tjänst på det universitet som avslutade hans anställning. Man kräver skadestånd på 120 000 kronor.