Centerpartiet presenterade i veckan att sänkt arbetsgivaravgift för arbetsgivare som anställer unga ska återinföras.

Den här gången ska stödet vara tidsbegränsat och också gälla nyanlända och långtidsarbetslösa.

Inget tyder på annat än att även detta projekt blir ett fiasko.

För vi minns ju hur det gick förra vändan.

* Stora delar av den sänkta arbetsgivaravgiften gick till anställningar där unga ändå skulle fått jobb. Den sänkta arbetsgivaravgiften förvandlades därmed till ett bidrag direkt ned i arbetsgivarens fickor.

* En stor del av de jobb som ändå skapades var en ren omfördelning av jobb från andra sektorer i ekonomin. Här skapades alltså inga nya jobb alls.

* Kostnaderna för de få jobb som trots allt skapades blev fullkomligt skyhöga, mycket långt över vad andra jobbskapande insatser hade kostat.

Om Centern verkligen vill skapa jobb för långtidsarbetslösa, personer med funktionsnedsättningar och andra långt från arbetsmarknaden så satsa på riktade anställningsstöd.

Att sex miljarder kronor återigen ska smetas ut brett över delar av arbetsmarknaden som redan fungerar gör att pengarna även denna gång snabbt kommer att förvandlas till extrapengar i arbetsgivarnas vinstkolumner.