Arbetslösheten är högre för kvinnor än för män för första gången sedan 2011.

Samtidigt ökar arbetslösheten totalt sett och bedöms fortsätta att öka.

Arbetslöshetsnivån bland kvinnor är 7,0 procent jämfört med 6,9 för män. Antalet kvinnor som varit utan arbete i mer än tolv månader har ökat med 1 500 till 74 000.

Ökningen utgörs nästan enbart av utrikes födda kvinnor med kort utbildning.

”Utbildningsnivån har stor betydelse för möjligheterna att få ett arbete. Det visar sig bland annat genom att personer med gymnasial utbildning eller högre svarade för närmare 90 procent av sysselsättningen bland utrikesfödda 2018”, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen, i ett pressmeddelande.

Arbetslösheten totalt låg i slutet av augusti på 7,0 procent, en ökning med 0,1 procentenheter jämfört med året innan.

350 000 personer var arbetslösa, en ökning med 8 000 sedan i fjol.

Annika Sundén förklarar ökningen med en avmattning av ekonomin.

Cirka 1 800 personer varslades om uppsägning i augusti, färre än genomsnittet de senaste tolv månaderna, då i snitt 3 800 varslats.